Спеціальності

До 1 вересня 2016 року підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук провадилась згідно з Переліком наукових спеціальностей, затвердженим наказом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту 14.09.2011 № 1057.
З 1 вересня 2016 року підготовка докторів філософії та докторів наук провадиться за Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 762).
В ДУІТЗ підготовка докторів філософії відбувається за спеціальностями:
051 Економіка;
125 Кібербезпека;
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
172 Телекомунікації та радіотехніка.
Підготовка докторів наук відбувається за спеціальностями:
051 Економіка;
125 Кібербезпека;
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
172 Телекомунікації та радіотехніка.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1392 “Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” вчена рада ДУІТЗ прийняла рішення (протокол № 14 від 29.12.2022):
1. Продовжити навчання здобувачів вищої освіти, які вступили до ДУІТЗ для здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1392 “Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (крім тих, що поновлюються), відповідно до обраних галузей знань та спеціальностей.
2. Для вступників 2023 року впорядкувати найменування галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні, відповідно до змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1392, а саме:

Перелік 2015 Зміни 2022
Шифр і найменування галузі знать Код і найменування спеціальності Шифр і найменування галузі знать Код і найменування спеціальності
12 Інформаційні технології
125 Кібербезпека
12 Інформаційні технології
125 Кібербезпека та захист інформації
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
15 Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
175 Інформаційно-вимірювальні технології
17 Електроніка та телекомунікації
172 Телекомунікації та радіотехніка
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
172 Електронні комунікації та радіотехніка

Історія

Аспірантуру та докторантуру Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку створено 2021 року на базі аспірантури та докторантури Одеської національної академії зв`язку ім. О.С. Попова та Вищого навчального закладу “Одеська державна академія технічного регулювання та якості”.

Аспірантура

Аспірантуру ОНАЗ ім. О.С. Попова відкрито 1962 року. До 1 вересня 2016 року підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата наук провадилась за такими спеціальностями:
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі;
05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки;
05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;
05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;
05.12.20 – оптоелектронні системи;
05.13.07 – автоматизація процесів керування;
05.13.21 – системи захисту інформації;
05.13.22 – управління проектами та програмами;
05.27.01 – твердотільна електроніка;
08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.
З 1 вересня 2016 року підготовка докторів філософії відбувається згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 р. № 816 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні”, яким Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова розширено провадження освітньої діяльності за такими спеціальностями:
051 Економіка (ліцензійний обсяг — 13 осіб);
125 Кібербезпека (ліцензійний обсяг — 13 осіб);
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (ліцензійний обсяг — 10 осіб);
172 Телекомунікації та радіотехніка (ліцензійний обсяг — 41 особа).
Аспірантуру ВНЗ “ОДАТРЯ” відкрито 2011 року. До 1 вересня 2016 року підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата наук провадилась за такими спеціальностями:
05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин.
З 1 вересня 2016 року підготовка докторів філософії відбувається згідно з наказом Міністерства освіти і науки України “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” від 10.06.2016 р. № 655 та від 19.07.2016 р. № 856, якими Вищому навчальному закладу “Одеська державна академія технічного регулювання та якості” розширено провадження освітньої діяльності за такими спеціальностями відповідно:
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (ліцензійний обсяг — 20 осіб);
255 Озброєння та військова техніка (ліцензійний обсяг — 20 осіб).

Докторантура

Докторантуру ОНАЗ ім. О.С. Попова відкрито 1991 року. До 1 вересня 2016 року підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук провадилась за такими спеціальностями:
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі;
05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;
05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;
05.12.20 – оптоелектронні системи;
08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Докторантуру ВНЗ “ОДАТРЯ” відкрито 2014 року. До 1 вересня 2016 року підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук провадилась за такими спеціальностями:
05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин.
З 1 вересня 2016 року підготовка докторів наук провадиться в докторантурі, яку відкрито згідно з п. 38 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, за рішенням вченої ради за такими спеціальностями:
– ОНАЗ ім. О.С. Попова:
051 Економіка (наказ ОНАЗ ім. О.С. Попова № 01-15-18 від 27.04.2016);
125 Кібербезпека (наказ ОНАЗ ім. О.С. Попова № 01-15-05 від 17.01.2017);
172 Телекомунікації та радіотехніка (наказ ОНАЗ ім. О.С. Попова № 01-15-18 від 27.04.2016).
– ВНЗ “ОДАТРЯ”:
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (наказ ВНЗ “ОДАТРЯ” № 15-А від 30.06.2016).