Загрузка Мероприятия

« Все Мероприятия

  • Это мероприятие прошло.

26 січня відбудеться Міжнародна конференція «Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузей сучасної науки і практики»

26 января @ 11:00 дп - 1:00 пп

Шановні колеги!

26 січня відбудеться Міжнародна конференція «Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузей сучасної науки і практики»

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції для науково-педагогічних, педагогічних працівників, аспірантів, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти «Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузей сучасної освіти, науки і практики» в рамках підвищення кваліфікації як складової навчання впродовж життя, який проводиться на базі Міжнародної Академії Прикладних Наук в Ломжі (Польща) спільно з Державним біотехнологічним університетом (Харків, Україна).
Найкращі спікери поділяться з Вами досвідом підготовки здобувачів всіх рівнів вищої освіти з використанням сучасних педагогічних та інформаційних технологій. Є можливість участі в дискусії через перекладача з польськими колегами. Мова семінару польська і англійська з перекладом на українську та українська. НПК відбудеться он-лайн 26 січня 2023р. Початок в 11.00 за українським часом. По завершенню НПК, Вам буде надісланий безкоштовний сертифікат, що підтверджує Вашу участь тривалістю 6 год. (0,2 кредити ЕСТS). Якщо Ви плануєте виступ, прохання презентацію і тези доповіді надіслайти до 25 січня включно на ел. пошту: zoia.sharlovych@wsa.edu.pl За результатами конференції буде виданий збірник статей і тез, які потрібно надіслати на ел. пошту: ol.mandych@gmail.com
Технічні вимоги до оформлення: тези доповіді надаються в електронній версії файлу формату MS Word. Файл слід назвати за прізвищем першого автора, наприклад: «Карпов_Тези_26.01.2023». Тези мають бути структуровані: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи подальших наукових пошуків, посилання на джерела в тексті, список використаної література в порядку посилання за текстом відповідно до вимог АРА . Обсяг тез – до 5 повних сторінок формату А4, усі поля – 2 см. Шрифт тексту: гарнітура – Times New Roman, розмір – 12, міжрядковий інтервал – 1,5 , абзацний відступ – 1 см. Усі рисунки, що містяться в тезах, виконуються у графічних редакторах, сумісних із текстовим редактором MS Word. Формули виконуються в редакторі формул Ms Equation. Кожен рисунок має бути підписаний, таблиця – мати назву. Рисунки і таблиці, якщо їх декілька, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією та розташовувати через рядок від основного тексту. Таблиці виконуються тільки в книжковій орієнтації. Пояснення до рисунків та назви таблиць відцентровуються. Наприклад: Рисунок 1 – Етапи впровадження інноваційних технологій (шрифт 9, напівжирний) Таблиця 1 – Показники… (шрифт 10, слово «Таблиця» – світлий курсив, назва – напівжирний, прямий). ПІБ автора (-ів), науковий ступінь, учене звання, назву ЗВО слід друкувати у верхньому лівому куті сторінки; назву тез – великими літерами по центру, відділивши одним рядком зверху та знизу; потім текст тез через одинарний інтервал, без переносів. Заявка на Міжнародну наук.-практ. конференцію «Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузeй сучасної освіти, науки і практики»

 

Подробности

Дата:
26 января
Время:
11:00 дп - 1:00 пп