Кафедра Комп'ютерних наук

ПРО КАФЕДРУ

  Склад кафедри

  Положення про кафедру

  Сайт кафедри

  Профорієнтаційна діяльність / участь у заходах

  Інновації / Ноу-хау

  Контакти

Електронна адреса: cs@suitt.edu.ua

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 Силабуси дисциплін

 Спеціальність та спеціалізація кафедри

  Освітні компоненти / дисципліни

НАУКОВА РОБОТА

  Науково-дослідницька робота

  Науково-дослідницька робота студентів

  Публікації

  Патенти/розробки

МЕТОДИЧНА РОБОТА

  Монографії

  Підручники

  Методичні посібники

  Методичні вказівки до лабораторної роботи

  Дипломне проектування / Тематика ВКР

ВИХОВНА РОБОТА

 Виховна робота

Галерея