Бібліотека

Загальна інформація про бібліотеку

НАВІГАЦІЯ

Загальна інформація

Новини

Інформація для користувачів

Електронні ресурси

Вчені ДУІТЗ

Комплектування фонду

Діяльність бібліотеки

Віртуальні виставки

Бібліотека ДУІТЗ почала функціонувати з 1930 р. одночасно із заснуванням Одеського інституту інженерів зв’язку.

За весь час свого існування в бібліотеці працювали висококваліфіковані співробітники, які зробили вагомий внесок у розбудову підрозділу – це завідувачі бібліотеки: Анчиполовська Л. Г. (з 1944 р. до 1966 р.), Тетенко М. В. (з 1966 р. до 1969 р.), Чепурний П. Л. (з 1969 р. до 1975 р.), Мерецький Л. П.(з 1975 р. до 1985 р.), Халупська С. В. (з 1985 р. до 2012 р.).

З 2012 р. і до сьогодні посаду завідувача бібліотеки обіймає Грищенко Олена Леонтіївна.  У перші роки функціонування бібліотеки її фонд не перевищував 2 000 друкованих одиниць і обслуговувала понад 450 читачів.

Сьогодні книжковий фонд нараховує понад 600 тис. примірників. Щорічно бібліотека обслуговує приблизно 14 000 користувачів.

Тематика фонду є різноманітною: телекомунікаційні системи, інформаційна безпека та передавання даних, мережі зв’язку, волоконно-оптичні лінії зв’язку, кібербезпека, інформаційні технології, комп’ютерні технології, логістика, радіозв’язок, телемедицина, телебачення та радіомовлення, мережі та системи поштового зв’язку, менеджмент та маркетинг, управління проектами, економіка підприємства та корпоративного управління, соціологія, політологія, культурологія, а також книги з питань історії, суспільних наук, мистецтва та інші.

Значна частина фонду – це книги з природничих наук: математики, фізики, хімії та інших. Поступово поповнюється літературою як в друкованому, так і в електронному вигляді.

Щорічно бібліотека передплачує значну кількість вітчизняних журналів і газет. Мова видань: українська, російська, а також є видання англійською, французькою, німецькою мовами та інші.

До послуг читачів представлений широкий вибір вітчизняної та світової художньої літератури.

Пошуковий апарат бібліотеки складається з системи паперових бібліотечних каталогів та картотек, електронного каталогу, фонду довідково-бібліографічних видань.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності бібліотеки є перехід на нові технології формування і використання інформаційних ресурсів, а також комп’ютеризацію внутрішніх процесів.

З 2004 р. ведеться електронний каталог і головна довідкова картотека журнальних статей.  Поповнюється ЕК як новими надходженнями, так і ретро та містить понад 150 000 записів, доступ до яких мають усі користувачі каталогу. Використовується  АБІС Unilib.

Створено такі бази даних:

– бібліографічні описи книжкових видань;

– аналітичні описи періодичних видань;

– дисертації вчених академії;

– бібліографічні та біобібліографічні покажчики;

– збірники навчальних та методичних посібників ДУІТЗ;

– учені ДУІТЗ;

–  Репозитарій (відкритий електронний архів) ДУІТЗ.

Наукові публікації, розміщені в Репозитарії ДУІТЗ, індексуються в Google Scholar.

Бібліотека ДУІТЗ була і є активним учасником навчально-виховного процесу, направленого на формування у студентів громадської свідомості, сприяння інтелектуального та творчого розвитку особистості, прагнення до професійного росту. Постійно проводяться виставки-огляди нових надходжень, книжкові виставки, присвячені знаменним датам, віртуальні виставки, відкриті перегляди літератури, презентації, дні кафедр, дні інформації, екскурсії, масові заходи. Починаючи з 2016 року співробітники бібліотеки щорічно проводять заходи, присвячені Всесвітньому дню поезії. Саме це стало поштовхом до видання двох збірок, які вміщують в собі поетичний доробок студентів, викладачів та співробітників академії.

Також 16 травня бібліотека традиційно відзначає День вишиванки, на якому співробітники демонструють вироби ручної роботи різних регіонів України початку ХХ століття й до сьогодні.

На сайті академії, у розділі бібліотека, розміщено інформацію щодо новин, діяльності бібліотеки, електронних ресурсів, переліку послуг, комплектування фонду, віртуальних виставок тощо.

Бібліотека має структуру, яка містить 4 відділи та 2 сектори:

– комплектування та наукової обробки документів, який формує бібліотечний фонд шляхом придбання наукової, навчальної та методичної літератури згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень, а також систематизує нову літературу, здійснює бібліографічний опис, створює та веде систему паперових та електронних бібліографічних каталогів: алфавітний (українською та іноземними мовами), систематичний;

– обслуговування читачів, до складу якого входять:

а) абонементи: загальний абонемент (впроваджено систему автоматизованого обслуговування, здійснюється електронне замовлення), абонемент методичних посібників;

б) дві читальні зали: для студентів, для аспірантів та професорсько-викладацького складу. У загальній читальній залі  бібліотеки є точка доступу WiFi. Користування мережею безкоштовне та без реєстрації. У Навчально-науковому інституті бізнесу та соціальних

комунікацій при кафедрі економічної теорії та управління проектами, кафедрі політології, соціології та соціальних комунікацій функціонують галузеві кабінети бібліотеки ДУІТЗ;

– відділ книгозберігання здійснює організацію, раціональне розміщення основних і допоміжних бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію та консервацію, створює та веде топографічний каталог;

– інформаційно-бібліографічний відділ здійснює бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів згідно з їхніми інформаційними запитами:  веде основну довідкову картотеку та бібліографічні тематичні картотеки, здійснює аналітичний опис періодичних видань, складає бібліографічні та біобібліографічні покажчики, виконує всі види бібліографічних довідок, зокрема в автоматизованому режимі, надає послугу «Віртуальна довідкова служба», яка дозволяє обслуговувати читачів віддалено. Відділ займається дослідженням наукометричних баз Web of Science та Scopus, наповненням Репозитарію (відкритого електронного архіву) ДУІТЗ.

З метою популяризації, підвищення рейтингу та доступності електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів наукових бібліотек України, завдяки використанню сучасних бібліотечних та веб-технологій, бібліотека ДУІТЗ 2020 р. долучилася до проекту Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського «Наука України: доступ до знань».

Бібліотека академії постійно удосконалює своє інформаційно-комунікативне середовище, вагомою складовою якого є електронні інформаційні ресурси та обслуговування користувачів в автоматизованому режимі.