Ложковський Анатолій Григорович

Проректор з навчальної роботи

У 1981 році здобув вищу освіту в Одеському електротехнічному інституті зв’язку ім. О.С. Попова (ОЕІЗ) за спеціальністю інженер автоматичного електрозв’язку.
• Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі , 2003 р.
• Доцент кафедри автоматичного електрозв’язку ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004 р.
• Доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі, 2010 р.
• Професор кафедри комутаційних систем ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011 р.

Трудова діяльність пов’язана з однією кафедрою ОНАЗ ім. О.С. Попова (ОЕІЗ):
• 1976-1981р. – лаборант кафедри автоматичного електрозв’язку;
• 1981-1995 р. – науковий співробітник та викладач кафедри автоматичного електрозв’язку;
• 1995-2003 р. – старший викладач кафедри автоматичного електрозв’язку;
• 2003-2006 р. – доцент кафедри автоматичного електрозв’язку, докторант;
• з 2006 – завідувач кафедри комутаційних систем, яку перейменовано з кафедри автоматичного електрозв’язку.
• з 2023 року проректор з навчальної роботи ДУІТЗ.

Державні та відомчі нагороди:
• Стипендія Кабінету міністрів України, розпорядження КМ України від 24.01.2002, №20-р
• «Почесний зв’язківець України» Міністерства транспорту та зв’язку, 23.12.2008, №2143
• «Відмінник освіти України» Міністерства освіти та науки України, 14.05.2014 р., №18
• Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 р., №7086, Указ Президента України № 686/2015.
• «За наукові та освітні досягнення» Міністерства освіти та науки України, 06.05.2020 р, №49

Опубліковано понад 170 наукових робіт у фахових виданнях напряму телекомунікації – монографії, підручники та навчальні посібники, наукові статті, авторські свідоцтва на винаходи, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір України.
За спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі підготовлено трьох кандидатів технічних наук. Понад десять років був вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради Д 41.816.02 ОНАЗ ім. О.С. Попова та членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 41.816.01 ОНАЗ ім. О.С. Попова. З 2022 року голова Спеціалізованої вченої ради Д 41.113.03 ДУІТЗ. Був науковим редактором фахового журналу «Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова» та членом програмних комітетів ряду міжнародних науково-практичних конференцій, роботи яких індексуються у базах IEEE та Scopus.
У 1988-1998 р. був відповідальним виконавцем низки науково-дослідних робіт з розробки та впровадження у виробництво мікропроцесорних систем різного телекомунікаційного призначення (мікропроцесорні системи вимірювання телефонного навантаження; малогабаритні телефонні станції з мікропроцесорним керуванням на 8–48 номерів; системи диспетчерського зв’язку високовольтними лініями передачі). З 2006 року безперервно є науковим керівником держбюджетних НДР, результатом яких є наприклад, система автоматизованого проектування телекомунікаційних мереж та комп’ютерна програма моделювання систем масового обслуговування, захищені авторськими свідоцтвами. Керував НДР 0116U003632 на замовлення МОН України «Удосконалення технологій побудови та методів проектування телекомунікаційних мереж із використанням адекватних математичних моделей трафіка»
За роботу «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних і наступних поколінь» у складі колективу авторів присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за 2014 рік. (Указ Президента України № 686/2015)