Заходи з «Запобігання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними та підозрілими предметами» проведено на Факультеті Бізнесу та соціальних комунікацій.

31.05. – 02.06.2022 року на Факультеті Бізнесу та соціальних комунікацій відбулись заходи на тему: «Запобігання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними та підозрілими предметами». Заходи проходили у форматі Онлайн-зустрічі на платформі Zoom. В заходах прийняли участь понад 70 студентів та викладачів факультету БСК.

31.05.2022 доповідали:

– зав. каф. менеджменту та маркетингу, д.е.н., проф. Станкевич І.В.;

– доц. каф. менеджменту та маркетингу, к.ф.н., доц. Сакун Г.О.

02.06.2022 доповідали:

– начальник штабу цивільного захисту ДУІТЗ Решняк Олександр Павлович;

Заключне слово: декан факультету БСК, к.е.н., проф. Захарченко Л.А.

На заході обговорювались питання запобігання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами  та правилами поводження з такими предметами.

Заходи було проведено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.04.2022 та Наказу Ректора ДУІТЗ Назаренко О.А. №01-03-14 від 25.05.2022, відповідальною з виховної роботи Ф БСК, доц. каф. економіки цифрового бізнесу, к.е.н., доц. Терешко Ю.В. та відповідальною за виховну роботу каф. менеджменту та маркетингу, к.ф.н., доц.  Бондаренко О.М.