Освітні програми:

На сьогодні на факультеті ІТК навчається близько 850 студентів на денній формі та близько 100 на заочній формі навчання, у тому числі 80 іноземців.  Підготовка на факультеті ведеться за наступними спеціальностями:

121 – Інженерія програмного забезпечення (ОПП бакалавр, ОПП магістр, ОНП магістр);

122 – Комп’ютерні науки (ОПП бакалавр);

125 – Кібербезпека (ОПП бакалавр, ОПП магістр, ОНП доктор філософії).

З 2022 року планується розпочати підготовку бакалаврів за спеціальностями:

123 – Комп’ютерна інженерія;

126 – Інформаційні системи та технології.