Склад факультету

Інформаційних технологій та кібербезпеки

Факультет «Інформаційних технологій і кібербезпеки» (ІТК) створено у вересні 2021 р. на базі факультету «Кібербезпеки, комп’ютерних і радіо технологій» і навчально-наукового інституту «Інфокомунікацій та програмної інженерії». Така реструктуризація провідного підрозділу університету була зумовлена упорядкуванням підготовки здобувачів вищої освіти за галузями знань та спеціальностями, розширенням та поглибленням спеціалізованої освітньої та наукової діяльності.

На сьогодні обов’язки декана факультету виконує доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, Васіліу Євген Вікторович.

Відповідальний за наукову роботу – Сідень С.В.

Відповідальна за виховну роботу – Солодка В.І.

Відповідальна за навчальну-методичну роботу – Кійко С.В.

Фахівці – Оргєєва К.В. та Кут К.В.