БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 051. Економіка – 2021

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 054. Соціологія – 2021

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 061. Журналістика – 2021

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 073. Менеджмент – 2021

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 121. Інженерія програмного забезпечення – 2021

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 122. Комп’ютерні науки – 2021

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 125. Кібербезпека – 2021

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 2021

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка– 2021

 БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 153. Мікро- та наносистемна техніка– 2021

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 171. Електроніка 2021

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка (Безпроводові та медійні технології) 2021

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка (ТР) 2021

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА з Іноземної мови

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 051. Економіка – 2021

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 054. Соціологія – 2021

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 073. Менеджмент – 2021

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 076. Підприєництво, торгівля та біржова діяльність – 2021

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 121. Інженерія програмного забезпечення – 2021

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 125. Кібербезпека – 2021

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 2021

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техника– 2021

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 171. Електроніка– 2021

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка (ОПП Безпроводові та медійни технології)– 2021

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка (ТР) – 2021