Вітаємо з успішним проходженням акредитації освітньої програми «Мікросистемна інформаційно-вимірювальна техніка» !

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку висловлює вдячність Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти за проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Мікросистемна інформаційно-вимірювальна техніка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка.

Щоро дякуємо за належну фахову роботу експертної групи та галузевої експертної ради, а також за надані пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення освітньої програми.

Вітаємо гаранта освітньої програми Грабовського Олега Вікторовича, кафедру електроніки та мікросистемної техніки, науково-педагогічних працівників факультету електроніки, автоматизації та метрології, адміністрацію університету, структурні підрозділи, студентську спільноту з успішним проходженням акредитації та дякуємо за командну роботу, згуртованість та професіоналізм !!!