Економіка

На даний час матеріали оновлюються.

Зараз можете ознайомитись з попередньою версією тут.

Навчально-науковий інститут Бізнесу та соціальних комунікацій ДУІТЗ запрошує на навчання до однієї із найперспективніших спеціальностей «Економіка»

Навчально-науковий інститут бізнесу та соціальних комунікацій (ННІ Б та СК)  надає якісну професійну підготовку та поглиблене вивчення застосування у планово-фінансовій та управлінській діяльності підприємств сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Конкурентоспроможність випускників ННІ Б та СК на ринку праці обумовлена постійним зростанням застосування інфокомунікацій в економічній та управлінській діяльності підприємств. Особливою популярністю серед роботодавців користуються фахівці, які в ДУІТЗ разом з технічною освітою, здобувають й економічну освіту в ННІ Б та СК

Підготовка кваліфікованих фахівців в ННІ Б та СК здійснюється за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти. Студенти мають змогу здобути ступінь магістра з економіки або магістра з менеджменту за освітньо – професійною програмою, що триває 1,5 роки. Це дозволяє студентам застосовувати інноваційні рішення концепцій Інтернет – маркетинг та Інтернет – економіка в аналітично-плановій підтримці підприємств, установ та відомств господарства країни.

 

Бакалаврський рівень

Освітня професійна програма за спеціалізацією «Бізнес аналітика»

Ціль освітньої програми – підготовка конкурентоздатних професіоналів в сфері бізнес-аналізу та інформаційно-аналітичної підтримки управлінських рішень, які володіють фундаментальними знаннями, орієнтованими на практичне застосування у забезпеченні стійкого зростання і довготривалого розвитку сучасного бізнесу.

Працевлаштування:

 • Big-data аналітик
 • Бізнес аналітик
 • Бізнес консультант з розвитку бізнесу
 • Розробник бізнес-процесів
 • Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки

 

 

Освітня професійна програма за спеціалізацією «Економіка підприємства»

Ціль освітньої програми – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних успішно працювати в обраній сфері економічної діяльності, які володіють сучасним економічним мисленням, універсальними і професійними компетентностями щодо розробки і прийняття обґрунтованих рішень в області економічних і фінансових завдань.

Працевлаштування:

 • Керівники малих підприємств без апарату управління, у тому числі віртуальних бізнес-одиниць
 • Економіст
 • Економічний радник, у тому числі щодо організації та розвитку бізнесу в мережі Інтернет
 • Фахівець з фінансово-економічної безпеки
 • Digital-економіст.
 • Заступник керівника інтернет-магазину, ІТ бізнес-одиниць з економічних питань

 

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКА:

 • Інформаційні та комунікаційні технології в економіці
 • Національна економіка і міжнародні економічні відносини
 • Цифрова економіка
 • Економіка стартапів
 • Бізнес-інжиніринг
 • Фінансовий аналіз та діагностика діяльності підприємства
 • Web-аналітика та технології консолідації даних
 • Економіка підприємства
 • Економічний аналіз
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Фінанси

 

 

Магістерський  рівень

Освітня професійна програма за спеціалізацією «Економіка підприємства»

Програма спеціалізації «Економіка підприємства» передбачає здобуття студентами спеціальних професійних знань з оцінки ефективності економічної діяльності суб’єктів господарської діяльності, стратегічного розвитку та обґрунтування прийняття управлінських рішень з вибору засобів підвищення їх результативності, оптимізації використання ресурсів, обґрунтування доцільності впровадження інноваційних та інвестиційних проектів.

Працевлаштування:

 • Економіст
 • Консультант з економічних питань
 • Аналітик з інвестицій
 • Аналітик з кредитування
 • Оглядач з економічних питань

 

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКА:

 • Економічне управління підприємством
 • Економічна діагностика
 • Інтелектуальна власність та інтелектуальний бізнес
 • Економіка розвитку підприємства
 • Тренінг «Управлінський облік та звітність»
 • Соціальна відповідальність бізнесу
 • Конкурентоспроможність підприємства
 • Економіка та організація діяльності фірми
 • Управління проектами