Спеціалізована вчена рада Д 41.113.01

Затверджена наказом МОН України від 06.06.2022 № 530
Термін повноважень ради: 06.06.2022 р. – 05.06.2025 р.

Спеціальності:
05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»
05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»

Голова ради: д.т.н., проф. Коломієць Леонід Володимирович
Заступник голови: д.т.н., проф. Братченко Геннадій Дмитрович
Вчений секретар: к.т.н. Ганєва Таїсія Іванівна

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІІ

Теми дисертаціїАвтор дисертаціїДата захисту