Спеціалізована вчена рада Д 41.113.03

Затверджена наказом МОН України від 23.12.2022 № 1166
Термін повноважень ради: 23.12.2022 р. – 22.12.2025 р.
.

Спеціальності:
05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»,
05.13.21 «Системи захисту інформації»

Голова ради: д.т.н., проф. Ложковський Анатолій Григорович
Заступник голови: д.т.н., проф. Васіліу Євген Вікторович
Вчений секретар: к.т.н., доц. Степанов Дмитро Миколайович

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІІ

Теми дисертаціїАвтор дисертаціїДата захисту