Спеціалізовані вчені ради

Шифр ради

Спеціальності

1

Д 41.113.01

05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»

2

Д 41.113.02

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

3

Д 41.113.03

05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»,

05.13.21 «Системи захисту інформації»