Стандартизація та метрологія

Основні види діяльності в галузі стандартизації та метрології

  • Відновлення зображень об’єктів на основі адаптації інформаційно-вимірювальних радіотехнічних систем
  • Дослідження та удосконалення методів і засобів групового експертного оцінювання у сфері технічного регулювання
  • Конструктивні способи підвищення несучої здатності металоконструкцій та безпечності спеціальних кранів
  • Новий метод повірки і калібрування тахеометрів та світловіддалемірів в межах лабораторії
  • Технологія побудови розподілених експертних систем оцінки якості кіберфізичних систем