Відділ соціально-психологічної роботи

Основна мета відділу соціально-психологічної роботи університету полягає у сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку студентів, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, до плідної навчальної та наукової діяльності; виявленні найбільш ефективних форм організації навчально-виховного процесу та його науково- методичного забезпечення.

З метою виконання мети та завдань відділ соціально-психологічної роботи використовує такі форми роботи:

  • ведення соціального паспорту університету, підготовка документації про призначення стипендій студентам пільгової категорії;
  • організація та проведення лекцій та тренінгів з формування навичок здорового способу життя, ділового спілкування, формування колективу, розвитку особистості;
  • організація та проведення психологічного консультування;
  • організація роботи клубів психологічної підтримки соціально уразливих груп студентів (студенти з особливими потребами, сироти, молоді сім’ї);
  • методичне консультування для кураторів груп, молодих викладачів;
  • проведення соціологічних досліджень.

Начальник відділу соціально-психологічної роботи —

 Іванова Оксана Станіславівна

Електронна пошта: okmegalodon2021@ukr.net