Вступ після школи

ЕТАПИ

ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

на 1-й курс

ступеня «Бакалавр», на старші курси

ступеня «Бакалавр»

1

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

1 липня

2

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах

3 липня – 10 липня 18:00

до 25 липня за кошти фізичних та/або юридичних осіб

3

Терміни проведення індивідуальних усних співбесід

7 липня – 18 липня

до 31 липня за кошти фізичних та/або юридичних осіб

4

Реєстрація заяв вступників

19 липня – 31 липня 18.00

5

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

–                на місця державного замовлення

не пізніше
5 серпня

–                на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше

9 серпня

6

Виконання вимог до зарахування (подання документів)

–                 на місця державного замовлення

не пізніше 8 серпня 18:00

 

–                 на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

7

Зарахування вступників

–                за державним замовленням

не пізніше
10 серпня

–                за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше
30 серпня

8

Переведення на вакантні місця державного замовлення

не пізніше 18 серпня 

051 Економіка

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

073 Менеджмент

075 Маркетинг

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

275 Транспортні технології

281 Публічне управління та адміністрування

Перелік ДОКУМЕНТів необхідних ДЛЯ ВСТУПУ

на основі Повної загальної середньої освіти:

 • Заява
 • 4 кольорові фото 3х4;
 • 4 копії паспорту (стор. 1, 2, 11), для ID-паспорту копія пластику з обох боків та копія витягу з реєстру/копія довідки з пропискою (Додаток №1) (місце реєстрації обов’язково);
 • 3 копії ідентифікаційного коду;
 • 2 копії посвідчення про приписку до призовної дільниці/військово-обліковий документ;
 • Оригінал та копія атестату з додатком.

(Завірення копій здійснюється у приймальній комісії та в установленому законодавством порядку)

Вступ на Бюджет на всі спеціальності:

НМТ 2022 або ЗНО 2019, 2020, 2021

з предметів

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

+ Мотиваційний лист

 

Вступ на Контракт

на спеціальності

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

275 Транспортні технології: Мотиваційний лист

 

Вступ на Контракт

на спеціальності

051 Економіка

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

073 Менеджмент

075 Маркетинг

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології

281 Публічне управління та адміністрування:

 

НМТ 2022 або

ЗНО 2019, 2020, 2021 з предметів

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

+ Мотиваційний лист