ПЛАН

ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕЛЕКТРОНІКИ, АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЇ

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні

1. Організаційна робота

1.1 Організація проведення Дня знань та посвяти у студенти ДУІТЗ серпень Нач. відділу вих. роботи, куратори груп ФЕАМ
1.2 Відкрита лекція для першокурсників, викладачів на тему: «Україна – єдина країна» вересень Нач. відділу виховної роботи, куратори
1.3 Проведення загальних зборів студентів нового прийому за участю адміністрації ЗВО вересень Адміністрація університету , Департамент безпеки
1.4 Обрання старост, активу групи, студентської ради вересень Куратори груп ФЕАМ, студентська рада
1.5 Проведення збори мешканців гуртожитку. Вивчення правил проживання в гуртожитку вересень Декан ФЕАМ, відділ виховної роботи, куратори груп ФЕАМ, Департамент безпеки
1.6 Проведення інструктажів студентів з техніки безпеки і пожежного захисту вересень-жовтень Завідувач гуртожитку, куратори груп ФЕАМ
1.7 Організація вивчення зі студентами Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку, та ознайомити їх з нормативними документами, що стосуються навчально-виховного процесу. вересень-жовтень

 

Нач. відділу  вих.. роботи, куратори груп ФЕАМ
1.8 Проведення спільних засідань адміністрації університету з органами  студентського самоврядування,  мешканцями гуртожитку 1 раз на семестр  навчального року Ректорат, відділ виховної роботи
1.9 Проведення семінарів кураторів груп Щосеместрово Нач. відділу звиховної роботи, куратори академічних руп
1.10 Проведення засідань органів студентського самоврядування, старостатів Щомісяця, за окремим графіком Декан ФЕАМ, відділ виховної роботи,  студ. рада, куратори груп ФЕАМ
1.11 Організація проведення днів роботи предметних гуртків, спортивних секцій, художньої самодіяльності, наукових конференцій Протягом року Зав. кафедр, керівники предметних гуртків
1.12 Проведення заохочення студентів, які досягли значних результатів у: навчанні, громадській діяльності, художній самодіяльності, спортивних змаганнях День Студента, кінець навчального року Ректорат, профком університету, відділ виховної роботи, куратори груп ФЕАМ, студентська рада
1.13 Проведення оглядові екскурсії до музею університету Протягом І семестру Начальники відділів навчально-наукового центру та виховної роботи, куратори груп ФЕАМ
1.14 Оформлення стендів освітньо-виховного напряму діяльності університету Протягом ІІ семестру Відділ виховної роботи, куратори груп ФЕАМ, студентська рада
1.15 Регулярне проведення зборів старост навчальних груп Протягом навчального року відділ виховної роботи, заст.  деканів, студентська рада
1.16 Затвердження та контроль виконання планів виховної роботи кафедр факультету університету Протягом навчального року Відділ виховної роботи, завідувачі кафедр
1.17 Розробка планів навчально-виховної роботи інституту (факультетів); затвердження на засіданнях Вчених Рад . інституту (факультету) вересень Відділ виховної роботи, декан ФЕАМ
1.18 В рамках навчальної практики «Вступ до спеціальності»:

1.Організація зустрічей з провідними фахівцями галузі

2.Ознаойомлення з історією ДУІТЗ

вересень Відділ виховної роботи, декан ФЕАМ

2. Національно-патріотичне виховання

2.1 Проведення першого заняття на тему, визначену МОН України та Департаментом освіти і науки Одеської області вересень Куратори груп ФЕАМ
2.2 Організація екскурсії до пам’ятника невідомому матросу, парк. Ім.. Т.Шевченка І семестр, вересень Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи, куратори груп ФЕАМ, студентська рада
2.3 Відвідування студентів ОННБ ім.. М.Горького та знайомство з національними фондами бібліотеки Вересень,

Всесвітній день бібліотек

Декан ФЕАМ, куратори груп ФЕАМ, Відділ виховної роботи, Бібліотека
2.5 Формування у студентів демократичних цінностей та національної свідомості у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін і проведення культурно-виховних заходів Протягом року Зав. кафедрами, куратори груп ФЕАМ, студентська рада
2.6 З метою патріотичного виховання Проведення  відзначення історичних, пам’ятних дат, традицій, свят, зокрема:

–        Дня української писемності і мови

–        Дня працівника освіти

–        Шевченківських днів

–        Дня Перемоги над нацизмом

–        Міжнародний день студента

–        День гідності та свободи

–        День Соборності України

–        День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Протягом року

 

 

 

 

Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи, куратори груп ФЕАМ, студентська рада
2.7 Проведення тематичні виховні години, присвячені визначним громадсько-культурним подіям (згідно рекомендованої тематики) Щомісяця

 

 Куратори академічних груп, відділ виховної роботи
2.8 Відвідування тематичних виставок та заходів Одеської обласної наукової бібліотеки ім. М.С. Грушевського. Протягом  навчального року. Куратори груп ФЕАМ, Відділ виховної роботи

3. Інтелектуально-духовне виховання

3.1 Проведення анкетування студентів груп нового набору “Діагностика комунікативних та організаційних властивостей”. Вересень-жовтень Відділ виховної роботи, куратори навчальних груп
3.2 Тестування студентів нового набору “Акцентуація характеру студентської молоді”. Вересень-жовтень Куратори груп ФЕАМ
3.3 Бесіди у групах за темою: «Я та інші», «Самоповага», «Мій студентський колектив» Протягом року Куратори груп ФЕАМ
3.4 Конференція, присвячена Міжнародному дню стандартизації жовтень Зав. кафедр, декан ФЕАМ, куратори
3.5 Знайомство першокурсників з фондами бібліотеки університету Вересень-жовтень Зав. бібліотеки, куратори груп ФЕАМ
3.6 Конференція, присвячена Дню Європи, заходи з метою поліпшення обізнаності студентів щодо Європейського Союзу, роз’яснення переваг для українського суспільства цілей державної політики у сфері європейської інтеграції та забезпечення широкої суспільної підтримки європейського вибору України Квітень-травень Зав. бібліотеки, куратори груп ФЕАМ, викладачі
3.7 Конференція для студентів на тему: «Захист прав споживачів» Березень-квітень Декан ФЕАМ, зав. кафедр, куратори академічних груп
3.8 Робота зі студентами з метою формування особистого життєвого вибору та побудови професійної кар’єри Протягом року Викладачі
3.9 Проведення виховних години з метою ознайомлення з плеядою видатних постатей України Протягом року Куратори груп ФЕАМ

4. Громадсько-правове виховання

4.1 Зустрічі студентів з працівниками правоохоронних органів Протягом навч. року. Відділ виховної роботи, куратори груп ФЕАМ, студентська рада
4.2 Зустріч з працівником правоохоронних органів. Тема: «Профілактика злочинності серед підлітків» Листопад

 

Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи
4.3 Інформаційно-профілактична робота на правову та законодавчу тематику  через лекції, бесіди, “круглі столи” із залученням викладачів, психолога, представників міліції, правоохоронних органів, представників влади Щосеместрово Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи, викладачі, куратори груп ФЕАМ
4.4 Залучення студентів до охорони правопорядку в гуртожитках Протягом навчального року Департамент безпеки, студентська рада
4.5 Залучення студентів до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху Протягом року Студентська рада
4.6 Соціологічні опитування, анкетування студентів з метою вивчення проблем у студентському середовищі та вживання заходи щодо їх профілактики Двічі на рік  Відділ виховної роботи,куратори груп ФЕАМ
5. Моральне виховання
5.1 Благодійні акції з допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, тяжкохворим, дітям з вадами, ветеранам війни та праці тощо

 

Протягом року

 

 

Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи,  куратори, студентська рада.

Колектив худ. самодіяльності, студентська рада

5.2 Лекції та бесіди щодо утвердження здорового способу життя і боротьби зі згубними звичками (куріння, наркоманія, алкоголізм), статевого виховання тощо Згідно з планами виховної роботи Куратори груп ФЕАМ,сектор фізичного виховання
5.3 Забезпечення проведення в групах бесід, тематичних зборів, диспутів на морально-етичні теми Протягом року Куратори груп ФЕАМ
5.4 Анкетування студентів: тема: «Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді» ІІ семестр Відділ виховної роботи, куратори груп ФЕАМ
6. Екологічне виховання
6.1 Виховування у студентів почуття відповідальності за природу, Проведення роботи по прибиранню закріплених та прилеглих територій університету Протягом року Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи, куратори груп ФЕАМ, студентська рада
6.2 Виховування екологічної культури у студентів на конференціях, семінарах, симпозіумах університету Протягом року Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи, студентська рада
6.3 Робота по озелененню лабораторій, кабінетів та приміщень університету Протягом року Викладачі, куратори академічних груп, студентська рада

7. Естетичне виховання

7.1 Організація (по можливості) святкові концерти:

–                   до Дня працівника освіти;

–                   до Дня студента;

–                   до дня Збройних сил України;

–                   до Дня закоханих;

–                   до Дня захисника Вітчизни;

–                   до 8 березня;

–                   до Дня сміху;

–                   до Дня Перемоги;

–                   до Дня Випуску (грудень, липень).

Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи, куратори  груп, керівних худ. самодіяльності, студентська рада
7.2 Участь в обласному конкурсі художньої самодіяльності у Фестивалі-конкурсі серед студентів 3-4 рівнів акредитації. Листопад Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи, , профком університету, студентська рада
7.3 Участь в обласному конкурсі художньої самодіяльності “Студентська  весна 2014” Квітень-травень

 

Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи, профком університету, студентська рада
7.4 Організація роботу гуртків художньої самодіяльності та творчості. Організовувати концерти, вечори відпочинку та літературно-музичні вечори студентської молоді Протягом року Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи, куратори  груп, керівники худ. сам-ті.
7.5 Забезпечення формування високої культури та естетичного виховання студентів шляхом проведення краєзнавчих  екскурсій, відвідування історичних та культурних пам’яток, театрів, музеїв, виставок, участі у фестивалях, концертах, оглядах тощо Протягом навчального  року Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи, куратори  груп
7.6 Забезпечення участі студентів у міських фестивалях та конкурсах художньої творчості молоді Протягом навчального  року Декан ФЕАМ оти, Відділ виховної роботи, куратори  груп, студентська  худ. самодіяльність
7.7 Проведення круглі столи і бесіди, кураторські години з питань художньо-естетичного виховання студентської молоді Згідно з планами виховної роботи Куратори  академічних груп, зав. кафедр
8. Трудове виховання
8.1 Проведення конкурсів на кращу кімнату гуртожитку. жовтень Декан ФЕАМ, куратори груп ФЕАМ, , комендант гуртожитку
8.2 Залучення студентів до суспільно-корисної праці (суботники, підготовка аудиторій та кімнат гуртожитків до зими, облагородження  території  тощо) Протягом навчального року Декан ФЕАМ,  Департамент безпеки, куратори груп ФЕАМ
8.3 Брати участь у відборі кращих студентів для надання їм іменних стипендій, матеріального та морального заохочення, відзнак. За підсумками навчальних семестрів Декан ФЕАМ, зав. кафедрами, куратори груп ФЕАМ
8.4 Проведення презентацію випускних спеціальностей коледжу  для майбутніх студентів нового набору ДУІТЗ Протягом року Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи
8.5 Проведення екскурсії в ДП “Одесастандартметрологія”, до лабораторії “Випробувальної лабораторії радіозв’язку”, на завод ООО “Одесакабель”, на морвокзал в Експоцентр “Мультимедійних заходів вивчення”, в планетарій Одеської астрономічної обсерваторії, до лабораторії лазерної техніки інституту фізики ОНУ ім. І.І. Мечникова Протягом навчального року Декан ФЕАМ, куратори груп ФЕАМ, завідувачі кафедр
9. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
9.1. Проведення виборів фізоргів в групах нового набору Вересень Викладачі фіз.. виховання, куратори груп ФЕАМ
9.2 Проведення анкетування студентів груп нового набору «СНІД та молодь», «Моє ставлення до наркоманії та правопорушень» Листопад-грудень Куратори груп ФЕАМ
 

9.3

Організація профілактичних бесід з лікарями студентської поліклініки. Протягом навчального року Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи, куратори груп ФЕАМ
9.4 Проведення заходи до Дня боротьби зі СНІДом за темою «СНІД – загроза людству». Запрошення лікарів-наркологів Одеського обласного наркологічного диспансеру. Грудень Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи, куратори груп ФЕАМ
9.5 Демонстрація документальних фільмів та проведення бесід для груп нового набору та студентів гуртожитку за темами: «Наркозалежність», «Правда про наркотики», «Алкоголізм та молодь», «Тиха епідемія (шкода тютюнопаління)», «Запобігання торгівлі людьми» Протягом навчального року Куратори груп ФЕАМ
9.6 Проведення спортивного свята з нагоди «Дня захисника Вітчизни» – «Козацькі розваги». Березень

 

Декан ФЕАМ, Відділ виховної роботи, викладачі фізичного виховання
9.7 Анкетування та проведення циклу профілактичних бесід для студентів коледжу за темами: “СНІД та молодь”, «Моє ставлення до наркоманії та інших правопорушень». Протягом навчального року Куратори груп ФЕАМ
9.8 Проведення оздоровчого походу вихідного дня трасою здоров’я до Дня фізкультури та спорту  (для студентів нового набору) . Вересень-жовтень Викладачі фізичного виховання, куратори академічних груп, студентська рада
9.9 Організація роботи спортивних секцій: шахів, шашок, настільного тенісу, волейболу, баскетболу, футболу, гандболу, міні-футболу,  легкої атлетики тощо Протягом навчального року Викладачі фізичного виховання, куратори академічних груп, студентська рада
9.10 Сприяння участі студентів  у  спортивних змаганнях Протягом навчального року Викладачі фізичного виховання, куратори академічних груп, студентська рада
9.11 Практикувати проведення Дня здоров’я для студентів  університету, включаючи виховні години, легкоатлетичні  кроси тощо Протягом навчального року Викладачі фізичного виховання, куратори академічних груп, студентська рада
9.12 Впроваджувати здоровий спосіб життя та дбайливе ставлення студентів до свого здоров’я Протягом навчального року Викладачі фізичного виховання, куратори груп ФЕАМ
9.13 Проведення поглиблений медичний огляд студентів. Організація та Проведення заняття спеціальних медичних груп. Жовтень-листопад Відділ виховної роботи, викладачі фіз.. виховання, куратори груп ФЕАМ, медичний пункт ДУІТЗ