Виховна робота факультету ІТК

Виховна робота на ФІТК виділена, як один з пріоритетних напрямів діяльності та є невід’ємною частиною процесу підготовки спеціалістів. Тому до завдань факультету ІТК входить, підготовка не тільки професіонала, а й духовно-багатої особистості, патріота та громадянина своєї країни, здатного до самореалізації, самовиховання, самоосвіти, самонавчання.

Метою виховного процесу є гармонійний розвиток особистості студента, майбутнього спеціаліста, формування в нього потреби в інтелектуальному, моральному та фізичному розвитку, створення умов формування кожного студента соціальноціннісних якостей, поглядів, переконань.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

– розвиток та вдосконалення системи студентського самоврядування у універсітеті;

– виховання патріотизму та громадянської відповідальності;

– розвиток науково-професійних здібностей студентів;

– духовно-моральне та естетичне виховання;

– виявлення творчого потенціалу та самостійності, здібності до успішної адаптації у суспільстві;

– виховання правової культури, поваги до закону, нормколективного життя;

– створення умов для формування здорового способу життя та фізичного виховання;

– методичне забезпечення виховної роботи та підвищення кваліфікації кваліфікації викладацького складу з питань виховної діяльності;

– поселення студентів у гуртожитки ДУІТЗ;

– призначення кураторів академічних груп з 1-6 курсів.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Важливим аспектом виховної діяльності в університеті є цивільно-патріотичне та духовно-моральне виховання студентів. Постійно поповнюється експозиція музею ДУІТЗ. На стендах та в вітринах музею представлені матеріали, що відображають славну історію університета, його факультетів та кафедр – всі види їх діяльності: навчальну, наукову, виховну; міжнародні зв’язки, спорт, студентське життя.

РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Подальший розвиток у нашому університеті набув студентського самоврядування. Ініціатива та самостійність студентів в організації різних заходів дають їм можливість набувати навичок керівника та розвивати організаційні здібності.

Студентське самоврядування в університеті – елемент загальної системи навчально-виховного процесу, що дозволяє студентам брати участь у управлінні університетом та організації своєї життєдіяльності в ньому через колегіальні органи самоврядування різних рівнів та напрямів.

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Велика увага ФІТК приділяється естетичному вихованню студентів. Реалізація цього завдання покладається на Гумунітарний центр. У центрі працюють різні гуртки, займаючись у яких студенти можуть реалізувати свій творчий потенціал.

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗУ ЖИТТЯ

Дуже велика увага на факультеті приділяється розвитку фізичної культури та спорту та пропаганді цінностей здорового способу життя.