ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Кафедра національної безпеки та управління суспільним розвитком ДУІТЗ запрошує магістрів на навчання за новою освітньою програмою «Управління проєктами та програмами»

У цьому році в ДУІТЗ відкрито набір у магістратуру за новою освітньою програмою «Управління проєктами та програмами» за спеціальністю 073 «‎Менеджмент».

Особливості освітньої програми:
1. Освітня програма адаптована до міжнародного стандарту Individual Competence Baseline 4.0 (IPMA).
2. Два вибіркових блоки дисциплін: 
– управління міжнародними проєктами і програмами;
– управління проєктами в ІТ-сфері.
3. Освітній процес забезпечують викладачі, які мають практичний досвід з управління проєктами та є сертифікованими за міжнародними стандартами експертами у сфері проєктного менеджменту, членами професійних фахових організацій з управління проєктами.
4. Попит на випускників забезпечується наявністю укладених угод з роботодавцями, зокрема й на виконання спільних проєктів під час навчання, наявністю грантової підтримки реалізації освітнього процесу.

Мета програми – підготовка професійних проєктних менеджерів, які здатні:
– здійснювати управління проєктами на всіх стадіях проєктного циклу;
– приймати ефективні рішення щодо їх ресурсного та організаційного забезпечення;
– інтегрувати інноваційний та інвестиційний процеси;
– залучати фінансові ресурси з різних джерел для практичного втілення проєктів і програм;
– здійснювати комплексне планування портфеля проєктів з метою досягнення сталого розвитку як у бізнес-секторі, так і в публічній сфері.

Контакти для додаткової інформації:
E-mail: tatiana.bezverkhniuk@gmail.com
Тел: +380 (067) 485-23-08

Контакти:
Вебсайт: https://suitt.edu.ua/
65023, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1,
Приймальна комісія ДУІТЗ, кабінет 108
 Телефони:
+38 (048) 723-23-44
+38 (048) 705-04-11
+38 (048) 705-04-13 (з 9:00 до 16:00)
Е-mail: admissions@suitt.edu.uа

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024