ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Відділ міжнародних зв’язків

Відділ міжнародних зв’язків (ВМЗ) Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку (ДУІТЗ) засновано у 2021 р. на базі ВМЗ Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова, в якій він функціонував з 1993 р., з метою розвитку міжнародних зв’язків та організації навчання іноземних громадян. Відділ міжнародних зв’язків з питань міжнародної діяльності співпрацює з усіма факультетами, кафедрами та іншими структурними підрозділами ДУІТЗ.

Основними завданнями, виконання яких ВМЗ забезпечує, є:

  • налагодження зв’язків, підготовка та укладання договорів про співробітництво з закордонними закладами вищої освіти, фірмами й організаціями, а також контроль за їх виконанням;
  • участь в організації та проведенні міжнародних науково-технічних та науково-методичних конференцій, симпозіумів, виставок тощо;
  • підготовка й організація прийомів закордонних делегацій та окремих представників закордонних установ;
  • листування з закордонними партнерами з усіх питань міжнародної діяльності;
  • організація закордонних відряджень співробітників та студентів Академії;
  • організація навчально-виховного процесу іноземних студентів та аспірантів: залучення до навчання; видача запрошень; прийом іноземних студентів; укладання контрактів на навчання; розміщення у гуртожитках; облік іноземних студентів та підготовка звітних матеріалів; паспортно-візова робота; рекламно-інформаційна діяльність; легалізація дипломів про освіту тощо;
  • перекладацька діяльність під час проведення переговорів, міжнародних симпозіумів, конференцій, семінарів тощо.

Співробітниками ВМЗ на теперішній час є начальник ВМЗ Шафоростова Т.М., провідний фахівець Біба І.В. та фахівець першої категорії Белова С.І., які безпосередньо підпорядковані проректору з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності д.т.н., проф. Братченко Г.Д.

З усіма питаннями просимо звертатися до міжнародного відділу ДУІТЗ за адресою:
вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, 65029, Україна (ауд. 302, 303).

Відповідальні особи:

Світлана БЄЛОВА, фахівець відділу міжнародних зв’язків

тел.: +38 048 7050312

е-mail:  inter15@suitt.edu.ua

Геннадій БРАТЧЕНКО, проректор з міжнародної діяльності

тел./факс +38 048 7050224

е-mail:  vrinter@suitt.edu.ua

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024