ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Факультет Бізнесу та соціальних комунікацій

професор, доктор економічних наук Чукурна Олена Павлівна

Шановні друзі!

Вітаємо Вас на сторінці факультет Бізнесу та соціальних комунікацій!

Наша місія – забезпечення високоякісної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах цифровізації суспільства, з орієнтацією на сучасні вимоги до майбутніх фахівців в контексті євроінтеграційних процесів.

МИ СТВОРЮЄМО ВАШЕ УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ!

Науково-педагогічний потенціал факультет Бізнесу та соціальних комунікацій складається з 13 докторів наук та  25 кандидатів наук.

Організація навчального та науково-методичного процесу на факультеті дозволяє вирішувати найскладніші завдання у сфері вищої освіти та професійної підготовки фахівців економічної та соціально-гуманітарної сфери, з урахуванням інтернаціоналізації науково-освітньої діяльності в контексті євроінтеграції.

Наш факультет забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальностями: 051 Економіка; 053 Психологія; 054 Соціологія; 061 Журналістика; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 281 Публічне управління та адміністрування; 290 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». За другим (магістерським) рівнем вищої освіти підготовка майбутніх фахівців здійснюється за спеціальностями: 051 Економіка; 054 Соціологія; 073 Менеджмент.

Для здобувачів першого (бакалаврський) рівня вищої освіти пропонуються 8 Освітньо-професійних програм, а саме:

 • Цифрова економіка;
 • Публічне управління інноваційними та інформаційними екосистемами;
 • Психологія;
 • Соціологія;
 • Реклама та зв’язки з громадськістю;
 • Менеджмент;
 • Маркетинг;
 • Міжнародні комунікації.

Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти пропонуються 3 Освітньо-професійних програм:

 • Цифрова економіка (спеціальність 051 Економіка);
 • Масові комунікації цифрового суспільства;
 • Менеджмент.

Для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти пропонується 1 Освітньо-наукова програма:

 • Економіка (спеціальність 051 Економіка).

На факультеті проводяться науково-дослідні роботи за 5 темами, зокрема:

 • Стратегічні підходи розвитку національної системи маркетингового менеджменту на засадах цифровізації та інтелектуалізації комунікаційних процесів» (ДР№ 0122U201450), 2022-2024 рр. (Науковий керівник: д.е.н., проф. Чукурна О.П.);
 • Стратегічне управління економічною стійкістю телекомунікаційного підприємства у сучасних кризових умовах (ДР№ 0123U100319) (Науковий керівник: к.е.н. доц. Бірбіренко С.С.);
 • Дослідження нових умов діяльності, поведінки та відносин сучасних технологічних компаній та університетів: теорія, методологія, практика (Науковий керівник: к.е.н., доц. Кораблнова І.А.);
 • Актуальні проблеми реалізації адаптаційного потенціалу особистості в сучасних умовах (ДР№ 0123U103989), 2023- 2025 рр. (Науковий керівник: д.ф.н., проф. Пальчинська М.В., к.п.н., доц. Хмель Н.Д.);
 • Дослідження медіа- конвергентності та крос-медійності в умовах військового стану (Науковий керівник: д.п.н., доц. Кокорев О.В.)

Міжнародна співпраця

Міжнародна діяльність на факультеті Бізнесу та Соціальних комунікацій здійснюється на засадах наукової, методичної та академічної співпраці та реалізується в наступних напрямках:

 • в частині наукових заходів та організації й участі в міжнародних науково-практичних конференціях з зарубіжними університетами, як партнери, зокрема: Information and Innovation Technologies in the XXI Century (15-16 вересня 2022 р., Академія Сілезька, Катовице, Польща); Digital economy and digital society (19-20 квітня 2023 р., Академія Сілезька, Катовице, Польща); Modern problems of improve living standards in a globalized world (29-30 листопада, 2023 р., Академія прикладних наук – Академія управління і адміністрування в Ополю, Ополе, Польща).
 • в частині запровадження програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти та викладачів реалізуються заходи з Карагандинським державним університетом ім. Е.А. Букетова (академічна мобільність здобувачів вищої освіти, проходження стажування викладачів факультету, гостьових лекцій) та в рамках меморандуму з Вищою школою бізнесу Національного університету Л’юїса (м. Новий Сонч, Польща) започатковано програму подвійних дипломів для другого (магістерського) рівня вищої освіти для спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент».

Діючи міжнародні угоди з університетами-партнерами:

 • Вища школа бізнесу Національного університету Л’юїса (м. Новий Сонч, Польща), меморандум від 29.06.2022 р.;
 • Сілезька Академія (Вища технічна школа в Катовицях (м. Катовице, Польща) договір від 15.09.2022 р.;
 • Карагандинський державний університет ім. Е.А. Букетова (м. Караганда, Казахстан) угода від 12.08.2022 р.;
 • Академія прикладних наук – Академія управління і адміністрування в Ополю (Польща), угода від 06.11.2022 р.

Академічна мобільність

Міжнародна програма зовнішньої академічної мобільності здобувачів вищої освіти в рамках угоди з Вищою школою бізнесу Національного університету Л’юїса (м. Новий Сонч, Польща) щодо запровадження програми подвійних дипломів для другого (магістерського) рівня вищої освіти для спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент».

Міжнародна програма зовнішньої академічної мобільності здобувачів вищої освіти в рамках угоди з Карагандинським державним університетом ім. Е.А. Букетова (м. Караганда, Казахстан), започаткована на постійній основі академічна мобільність з Економічним факультетом.  Організовано програму стажування науково-педагогічних працівників ДУІТЗ (з 27 березня 2023р. по 01 червня 2023 р.) та науково-педагогічних працівників Карагандинського державного університету ім. Е.А. Букетова (з 03 липня 2023 р. по 29 липня 2023 р.). Проведено курс гостьових лекцій у  Карагандинському державному університету ім. Е.А. Букетова з курсом «цифрова економіка» (квітень 2023 р.).

Студентська наука

На факультеті активно проводяться заходи щодо залучення здобувачів вищої освіти всіх рівнів до студентської наукової діяльності. Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти, стали лауреатами міжнародних олімпіад та наукових конкурсів, зокрема: Міжнародної олімпіади з Цифрової економіки у Карагандинському державному університеті ім. Е.А. Букетова, (25-26 березня 2022 р. та 9-10 травня 2023 р., м. Караганда, Казахстан).

Керівництво факультету Бізнесу та Соціальних комунікацій ініціювало проведення наступних Всеукраїнських та міжнародних конкурсів на базі ДУІТЗ, в яких здобувачі спеціальностей 073 «Менеджмент», 061 «Журналістика», 075 «Маркетинг» також отримали дипломи лауреатів:

 • Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти 27-29 вересня, 2023 р. (Наказ ректора № 01-02-59 від 17.04.2023)
 • Всеукраїнського конкурс кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Журналістика» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 25-27 жовтня, 2023 р. (Наказ ректора № 01-02-73 від 04.05.2023 р.
 • Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт з маркетингу, 25-26 квітня 2024 р. (Наказ ректора №)

Університети -партнери:

Національний університет «Одеська політехніка»

Луцький національний технічний університет

Національний університет «Львівська політехніка»

Одеський державний аграрний університет

Одеський національний технологічний університет

Херсонський національний технічний університет

Державний біотехнологічний університет (м. Харків)

Одеській національний морський університет

У структурі факультету 5 кафедр, кожна з яких є унікальною

Кафедра Економіки та цифрового бізнесу

Кафедру Менеджменту та маркетингу

Кафедра Психології та педагогіки

Кафедра Лінгводидактики та іноземних мов

Кафедра Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та ІТ-права

Кафедра Державного регулювання та публічного управління в ІТ-секторі

iem.onat@suitt.edu.ua

3 поверх, ауд. 316

Про факультет

65023, м. Одеса, вулиця Кузнечна 1, 3 поверх, ауд. 316
телефон: +38 (048) 705 03 07  
пошта: iem.onat@suitt.edu.ua

Новини

Партнери

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024