ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Факультет Інформаційних технологій та кібербезпеки

д.т.н. професор Васіліу Євген Вікторович

Шановні друзі!

Вітаємо Вас на сторінці факультету Інформаційних технологій та кібербезпеки!

Ми — дружня та інноваційна спільнота, яка розвивається разом із технологіями. Наш факультет — це місце, де ви матимете можливість зануритися в світ інформаційних технологій, розбудовуючи свої навички та творчий підхід до розв’язання завдань.

Навчання на факультеті включає такі спеціальності:
121. Інженерія програмного забезпечення. Розробка програм — це мистецтво, яке ви освоїте, працюючи над проектами різної складності.
122. Комп’ютерні науки. Ви освоїте алгоритми, програмування та отримуєте глибокі знання в області обчислювальної техніки.
123. Комп’ютерна інженерія. Вивчайте апаратну частину комп’ютерів та вбудованих систем, будуючи майбутнє цифрового світу.
125. Кібербезпека та захист інформації Захищайте віртуальний світ від потенційних загроз та розвивайте стратегії забезпечення інформаційної безпеки.
126. Інформаційні системи та технології. Розвивайте системний підхід до управління інформацією та розробки сучасних технологічних рішень.

Навчання на спеціальностях 121, 122 та 125 проводиться як державною, так і англійською мовами, що значно сприяє інтеграції випускників у світовий науково-технічний простір.

У структурі факультету 5 кафедр:

 • кафедра Інженерії програмного забезпечення;
 • кафедра Комп’ютерних наук;
 • кафедра Кібербезпеки та технічного захисту інформації;
 • кафедра Комп’ютерної інженерії та інформаційних систем;
 • кафедра Фізичної культури і спорту.

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти пропонуються п’ять Освітньо-професійних програм, а саме:

 • Інженерія програмного забезпечення (121 Інженерія програмного забезпечення);
 • Комп’ютерні науки (122 Комп’ютерні науки);
 • Комп’ютерні мережі та Інтернет (123 Комп’ютерна інженерія);
 • Кібербезпека та захист інформації (125 Кібербезпека та захист інформації);
 • Інформаційні системи в економіці та бізнесі (126 Інформаційні системи та технології).

  Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти пропонуються дві освітньо-професійних програми:

 • Інженерія програмного забезпечення (121 Інженерія програмного забезпечення);
 • Кібербезпека та захист інформації (125 Кібербезпека та захист інформації).

Для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти пропонуються  освітньо-наукова програма:

 • Кібербезпека (125 Кібербезпека та захист інформації);

Кафедри факультету проводять науково-дослідні роботи за такими темами:

 • Захист інформації на основі хаотичних сигналів; методи розширення спектру таймерних сигнальних конструкцій
 • Зменшення надмірності протоколу ip при інтеграції сенсорних мереж в інтернет речей
 • Квантова теорія інформації та квантова криптографія
 • Кіберфізична безпека об’єктів критичної інфраструктури
 • Когнітивні та інтелектуальні технології в інфокомунікаціях
 • Теорія прихованості передавання інформації на основі таймерних сигнальних конструкцій
 • Оптимізація сервісних платформ сучасних інформаційних систем та мереж
 • Сфера штучного інтелекту та віртуальної реальності
 • Оптимізація процесів управління мережевим трафіком

Міжнародна співпраця

В межах підписаного договору про співпрацю між ДУІТЗ та Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина) здійснюється сумісна підготовка та проводиться захист магістерських робіт студентів. Студенти, що пройшли успішний відбір, мають змогу отримати стипендію за програмою «Ерасмус+».

З 2020 року університет бере участь у проекті USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» для студентів спеціальності 125 – Кібербезпека та захист інформації. Університет отримав кілька десятків ліцензій на кіберполігон RangeForce, де студенти виконують лабораторні роботи з декількох фахових дисциплін. У рамках цього проекту викладачі кафедри Кібербезпеки та технічного захисту інформації проходять курси підвищення кваліфікацї, які проводяться викладачами провідних університетів США. Також фонд USAID надав комп’ютерне та мережеве обладнання для дооснащення лабораторій університету.

Старшим викладачем кафедри КІІС Царьовим Р.Ю. проводяться лекції для підготовки студентів до складення іспиту на отримання міжнародного сертифікату швейцарської компанії R&M (Швейцарія).

Академічна мобільність

Європейські програми та інші міжнародні програми, в яких беруть участь здобувачі вищої освіти (отримання грантів тощо)
1. Ерасмус+ (Академічна мобільність)
2. DAAD – “Східні партнерства”
3. Конкурс німецько-української мережі цифрових інновацій Digi.Net (HSA, КПІ, ОНПУ, ДУІТЗ).
ЩО РОБИТЬ НАШ ФАКУЛЬТЕТ ОСОБЛИВИМ

 Широкий спектр напрямків

Ми пишаємось тим, що можемо пропонувати вам різноманітні спеціальності, такі як Комп’ютерні науки, Інженерія програмного забезпечення, Кібербезпека та захист інформації, Комп’ютерна інженерія, Інформаційні системи та технології. Кожен з вас знайде тут щось, що відповідає вашим уподобанням та амбіціям.

Новаторський підхід до навчання

Ми стежимо за найновішими тенденціями та розвитком технологій. Наш факультет не просто навчає, але й впроваджує сучасні методики у навчальний процес. На вашому шляху буде багато практичних завдань, проектів та можливостей для самовираження.

 Спільнота та підтримка

Тут ви не лише навчаєтеся, а й стаєте частиною великої та дружньої спільноти. Ми підтримуємо та надихаємо одне одного, важливою частиною факультетського життя є взаємодопомога.

Творчий підхід

Ми підтримуємо вашу творчість та ініціативу. Кожен студент — це автор свого успіху.

Підготовка до сучасних викликів

У нас ви отримаєте не лише теоретичні знання, але й практичні навички, які вам знадобляться в реальному світі. У нас ви зможете не лише вивчати технології, але й застосовувати їх у реальних проектах та стажуваннях. Ми готуємо вас до викликів, які стоять перед сучасними IT-професіоналами.

Долучайтеся до нашої креативної команди на факультеті “Інформаційних технологій та кібербезпеки” та будьте частиною майбутнього вже сьогодні, тому що  ми віримо у ваш потенціал та готові вас вести до успіху!

Факультет «Інформаційних технологій і кібербезпеки» (ІТК) створено у вересні 2021 р. на базі факультету «Кібербезпеки, комп’ютерних і радіо технологій» і навчально-наукового інституту «Інфокомунікацій та програмної інженерії». Така реструктуризація провідного підрозділу університету була зумовлена упорядкуванням підготовки здобувачів вищої освіти за галузями знань та спеціальностями, розширенням та поглибленням спеціалізованої освітньої та наукової діяльності.

На сьогодні обов’язки декана факультету виконує доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, Васіліу Євген Вікторович.

itcs@suitt.edu.ua

3 поверх, ауд. 313

Новини

Партнери

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024