ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Навчальні курси та тренінги

«Розвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Кожен, хто бажає до них прилучитися, повинен досягти цього власною діяльністю, власними силами, власним напруженням».

А. Дістервег

В останні роки новітні технологічні досягнення призвели до формування принципово нових галузей економіки, що здійснюють глибокий вплив на всю економічну діяльність суспільства. В першу чергу це стосується сучасної телекомунікаційної галузі, формування і розвиток якої є результатом активної науково-дослідної і дослідно-конструкторської діяльності її висококваліфікованих фахівців, у т.ч. й Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, (далі ДУІТЗ) . Професіоналізм та накопичений протягом тривалого періоду досвід професорсько-викладацького складу ДУІТЗ допоможе кожному, хто бажає реалізувати себе у професії, підвищити кваліфікацію шляхом навчання, спрямованого на підтримку та послідовне удосконалення професійних знань, умінь і навиків, зростання майстерності.
Підвищення кваліфікації є досить поширеною формою професійного навчання, оскільки вона є дешевшою, цілеспрямованою, менш тривалою, ніж нова підготовка. Конкретними завданнями підвищення кваліфікації є: забезпечення ефективного виконання нових завдань; підвищення гнучкості управління і придатності до інновацій; просування по посаді або в горизонтальному переміщенні; освоєння нових професій; підвищення розряду і адаптація працівників до нової техніки і технології.
Курси підвищення кваліфікації з метою поглиблення, розширення та оновлення професійних знань, умінь і навиків персоналу та подолання дефіциту висококваліфікованих кадрів не лише в інформаційно-телекомунікаційній сфері, а й у інших провідних галузях економіки.
Гнучка організація навчального процесу підвищення кваліфікації відповідає високим вимогам сучасних слухачів як з точки зору підбору навчальних програм, розроблених з урахуванням новітніх досягнень науки і технології, так і широти висвітлення їх тематичних розділів. Підготовка, що проводиться на курсах підвищення кваліфікації, надає фахівцям можливості оволодіння сучасним телекомунікаційним обладнанням, новими інформаційними технологіями, дотримуватися відповідних норм і методів.
Заняття зі слухачами проводяться викладачами ДУІТЗ, які пройшли підготовку в навчальних закладах та університетах Англії, Німеччини, США, Нідерландів, Швейцарії, Словаччини, а також провідними фахівцями галузі із застосуванням сучасних методів навчання, навчально-методичної літератури, що відповідає останнім досягненням наукової думки, використанням сучасної комп’ютерної техніки на базі провідних кафедр.
Курси підвищення кваліфікації ДУІТЗ проводиться за базовими акредитованими напрямами громадян України (Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10

Курси підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями) (в межах ліцензованих обсягів відповідних освітніх послуг, визначених для громадян України), Наказ МОН України від 12.04.2021р. №42-л
– Телекомунікації та радіотехніка
– Інженерія програмного забезпечення
– Комп’ютерна інженерія
– Компютерні науки
– Кібербезпека
– Інформаційні системи та технології
-Основні вимірювання
– Транспортні технології
– Психологія
– Соціологія
– Економіка
– Маркетинг
– Публічне адміністрування
– Менеджмент
– Журналістика
– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
– Мікро та наносистемна техніка
– Метрологія та інформаційно=вимірювальна техніка
– Електроніка
Підвищення кваліфікації фахівців відбувається як з відривом від виробництва, так і без (на бажання підприємств провідні викладачі ДУІТЗ виїздять до місця розташування Замовника). Навчальна програма розробляється на замовлення підприємств, дата проведення узгоджується з Замовником.
Терміни навчання залежать від посадових категорій фахівців. На період навчання слухачі забезпечуються житлом. Вартість проживання Замовник сплачує самостійно.
Слухачам, які виконали навчальні плани й успішно здали іспити, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.
Заявки на підвищення кваліфікації приймаються на протязі року.
Наголошуючи на тому, що інноваційна діяльність телекомунікаційних компаній здійснює великий вплив на традиційні галузі економіки, висуваючи нові технологічні вимоги до продукції, організації виробництва, внутрішньогалузевої комунікації та управлінню персоналом, підкреслимо, що для успішного функціонування в умовах нового інформаційного суспільства всім ринковим суб’єктам необхідно своєчасно адаптуватися до останніх досягнень телекомунікаційної галузі, з якими колектив ДУІТЗ готовий поділитися з кожним, хто виявив бажання розкритися у професії, підвищити свою конкурентноздатність на ринку праці.

Шановні наші майбутні слухачі!
Ми враховуємо у навчальному процесі, що Ви вже володієте певними знаннями і практичними навиками виконання своєї роботи. Ми знаємо, що Ви бажаєте отримати саме ту інформацію, яка потрібна для виробничої діяльності! Сучасні програми підвищення кваліфікації ДУІТЗ ставлять за мету навчити працівників самостійно думати, вирішувати комплексно проблеми, працювати командою. Вони дають знання, що виходять за межі посади і формують бажання вчитись.
Професорсько-викладацький склад ДУІТЗ, провідні фахівці галузі телекомунікацій чекають на Вас!

Курси проводяться на базі Державному університеті інтелектуальних технологій і зв’язку за адресою: 065023, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1, Головний корпусДУІТЗ, каб. 204.
Детальна інформація за телефоном:
(048) 705-02-84, (050) 672-56-03 – Світлана Володимирівна.
E-mail: s.suhoruchenko@onat.edu.ua

Державний  університет інтелектуальних технологій і зв’язку (ОНАЗ ім. О.С. Попова)  на підставі  Угоди  з Фондом державного майна України про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів №2/59 від 15.03.2021 року  проводить навчання на курсах з базової  підготовки оцінювачів майна та майнових прав за такими напрямками:

  1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» за спеціалізаціями:

1.1 Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них – 2500,00 грн.; 1.2  Оцінка машин та обладнання – 800,00 грн; 1.3 Оцінка колісних транспортних засобів –800,00 грн. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність – 1500,00 грн.

Повна вартість навчання курсів з базової підготовки оцінювачів майна та майнових прав МФ становить – 5600,00 грн. Заняття проводять практикуючі-оцінювачі, які мають високий рівень знань.

Для навчання на курсах потрібні такі документи:

  • копія паспорта; копія ідентифікаційного коду; копія диплома про вищу освіту.

Заняття проводяться: у будні дні з 16.00 до 20.00.

Місце проведення: 65023,  м. Одеса, вул. Кузнечна,1, каб. 204.

Телефон: (048) 7050284;  (050) 6725603e–mails.suhoruchenko@onat.edu.ua

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024