Аспірантура та докторантура

Аспірантура та докторантура

Завідувач аспірантури та докторантури – Маслова Жанна Іванівна.

Аспірантура та докторантура забезпечують підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії та докторів наук.

Основні функції структурного підрозділу:

 • координація діяльності кафедр з отримання ліцензій для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії;
 • координація діяльності кафедр та вченої ради університету щодо провадження освітньої діяльності на науковому рівні вищої освіти з метою підготовки здобувачів ступеня доктора наук;
 • формування плану прийому за державним замовленням до аспірантури та докторантури;
 • формування плану випуску за державним замовленням із аспірантури та докторантури;
 • формування приймальної комісії, предметних комісій для прийому до аспірантури;
 • організація та проведення вступних випробувань, зарахування до аспірантури;
 • координація діяльності кафедр та вченої ради університету щодо організації вступу до докторантури, зарахування до докторантури;
 • прикріплення осіб, які професійно провадять наукову або науково-педагогічну діяльність в університеті, для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою;
 • організація процесу підготовки аспірантів, докторантів та осіб, які прикріплені до академії з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою;
 • організація прийому кандидатських іспитів, формування екзаменаційних комісій з прийому кандидатських іспитів (для аспірантів та здобувачів, які вступили до аспірантури до 2016 року);
 • підготовка звітності щодо діяльності аспірантури та докторантури ДУІТЗ.

Аспірантуру та докторантуру Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку створено 2021 року на базі аспірантури та докторантури Одеської національної академії зв`язку ім. О.С. Попова та Вищого навчального закладу “Одеська державна академія технічного регулювання та якості”.

До 1 вересня 2016 року підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук провадилась згідно з Переліком наукових спеціальностей, затвердженим наказом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту 14.09.2011 № 1057.

З 1 вересня 2016 року підготовка докторів філософії та докторів наук провадиться за Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 762).

Аспірантура

Аспірантуру ОНАЗ ім. О.С. Попова відкрито 1962 року. До 1 вересня 2016 року підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата наук провадилась за такими спеціальностями:

05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі;

05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки;

05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;

05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;

05.12.20 – оптоелектронні системи;

05.13.07 – автоматизація процесів керування;

05.13.21 – системи захисту інформації;

05.13.22 – управління проектами та програмами;

05.27.01 – твердотільна електроніка;

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

З 1 вересня 2016 року підготовка докторів філософії відбувається згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 р. № 816 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні”, яким Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова розширено провадження освітньої діяльності за такими спеціальностями:

051 Економіка (ліцензійний обсяг — 13 осіб);

125 Кібербезпека (ліцензійний обсяг — 13 осіб);

151 Автоматизація та комп’ютерні технології (ліцензійний обсяг — 10 осіб);

172 Телекомунікації та радіотехніка (ліцензійний обсяг — 41 особа).

 

Аспірантуру ВНЗ “ОДАТРЯ” відкрито 2011 року. До 1 вересня 2016 року підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата наук провадилась за такими спеціальностями:

05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та  метрологічне забезпечення;

05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин.

З 1 вересня 2016 року підготовка докторів філософії відбувається згідно з наказом Міністерства освіти і науки України “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” від 10.06.2016 р. № 655 та від 19.07.2016 р. № 856, якими Вищому навчальному закладу “Одеська державна академія технічного регулювання та якості” розширено провадження освітньої діяльності за такими спеціальностями відповідно:

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (ліцензійний обсяг — 20 осіб);

255 Озброєння та військова техніка (ліцензійний обсяг — 20 осіб).

Докторантура

Докторантуру ОНАЗ ім. О.С. Попова відкрито 1991 року. До 1 вересня 2016 року підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук провадилась за такими спеціальностями:

05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі;

05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;

05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;

05.12.20 – оптоелектронні системи;

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Докторантуру ВНЗ “ОДАТРЯ” відкрито 2014 року. До 1 вересня 2016 року підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук провадилась за такими спеціальностями:

05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та  метрологічне забезпечення;

05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин.

            З 1 вересня 2016 року підготовка докторів наук провадиться в докторантурі, яку відкрито згідно з п. 38 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, за рішенням вченої ради за такими спеціальностями:

– ОНАЗ ім. О.С. Попова:

051 Економіка (наказ ОНАЗ ім. О.С. Попова № 01-15-18 від 27.04.2016);

125 Кібербезпека (наказ ОНАЗ ім. О.С. Попова № 01-15-05 від 17.01.2017);

172 Телекомунікації та радіотехніка (наказ ОНАЗ ім. О.С. Попова № 01-15-18 від 27.04.2016).

– ВНЗ “ОДАТРЯ”:

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (наказ ВНЗ “ОДАТРЯ” № 15-А від 30.06.2016).

 

В ДУІТЗ підготовка докторів філософії відбувається за спеціальностями:

051 Економіка;

125 Кібербезпека;

151 Автоматизація та комп’ютерні технології;

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

172 Телекомунікації та радіотехніка.

Підготовка докторів наук відбувається за спеціальностями:

051 Економіка;

125 Кібербезпека;

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

172 Телекомунікації та радіотехніка.

Контакти:

 тел. +38(048)7050266 (аспірантура та докторантура)

 

 

Рішення приймальної комісії: