Аспірантура та докторантура

Аспірантура та докторантура

Завідувач аспірантури та докторантури – Маслова Жанна Іванівна.

 

Закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова 1988 року, з 2000 року – викладач вищої категорії. В Академії працює з 1998 року за сумісництвом; з 2003 року – декан ВННВК “Зв’язок”, викладач кафедри філософії та українознавства; з 2005 року – завідувач аспірантури.

Аспірантура та докторантура забезпечують підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії та докторів наук.

Основні функції структурного підрозділу:

 • координація діяльності кафедр з отримання ліцензій для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії;
 • координація діяльності кафедр та вченої ради університету щодо провадження освітньої діяльності на науковому рівні вищої освіти з метою підготовки здобувачів ступеня доктора наук;
 • формування плану прийому за державним замовленням до аспірантури та докторантури;
 • формування плану випуску за державним замовленням із аспірантури та докторантури;
 • формування приймальної комісії, предметних комісій для прийому до аспірантури;
 • організація та проведення вступних випробувань, зарахування до аспірантури;
 • координація діяльності кафедр та вченої ради університету щодо організації вступу до докторантури, зарахування до докторантури;
 • прикріплення осіб, які професійно провадять наукову або науково-педагогічну діяльність в університеті, для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою;
 • організація процесу підготовки аспірантів, докторантів та осіб, які прикріплені до академії з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою;
 • організація прийому кандидатських іспитів, формування екзаменаційних комісій з прийому кандидатських іспитів (для аспірантів та здобувачів, які вступили до аспірантури до 2016 року);
 • підготовка звітності щодо діяльності аспірантури та докторантури ДУІТЗ.

Контакти:

 тел. +38(048)7050266 (аспірантура та докторантура)