ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Виховна робота факультету ІТК

Виховна робота на ФІТК виділена, як один з пріоритетних напрямів діяльності та є невід’ємною частиною процесу підготовки спеціалістів. Тому до завдань факультету ІТК входить, підготовка не тільки професіонала, а й духовно-багатої особистості, патріота та громадянина своєї країни, здатного до самореалізації, самовиховання, самоосвіти, самонавчання.

Метою виховного процесу є гармонійний розвиток особистості студента, майбутнього спеціаліста, формування в нього потреби в інтелектуальному, моральному та фізичному розвитку, створення умов формування кожного студента соціальноціннісних якостей, поглядів, переконань.


ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

– розвиток та вдосконалення системи студентського самоврядування у універсітеті;

– виховання патріотизму та громадянської відповідальності;

– розвиток науково-професійних здібностей студентів;

– духовно-моральне та естетичне виховання;

– виявлення творчого потенціалу та самостійності, здібності до успішної адаптації у суспільстві;

– виховання правової культури, поваги до закону, нормколективного життя;

– створення умов для формування здорового способу життя та фізичного виховання;

– методичне забезпечення виховної роботи та підвищення кваліфікації кваліфікації викладацького складу з питань виховної діяльності;

– поселення студентів у гуртожитки ДУІТЗ;

– призначення кураторів академічних груп з 1-6 курсів.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Важливим аспектом виховної діяльності в університеті є цивільно-патріотичне та духовно-моральне виховання студентів. Постійно поповнюється експозиція музею ДУІТЗ. На стендах та в вітринах музею представлені матеріали, що відображають славну історію університета, його факультетів та кафедр – всі види їх діяльності: навчальну, наукову, виховну; міжнародні зв’язки, спорт, студентське життя.


РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Подальший розвиток у нашому університеті набув студентського самоврядування. Ініціатива та самостійність студентів в організації різних заходів дають їм можливість набувати навичок керівника та розвивати організаційні здібності.

Студентське самоврядування в університеті – елемент загальної системи навчально-виховного процесу, що дозволяє студентам брати участь у управлінні університетом та організації своєї життєдіяльності в ньому через колегіальні органи самоврядування різних рівнів та напрямів.


ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Велика увага ФІТК приділяється естетичному вихованню студентів. Реалізація цього завдання покладається на Гумунітарний центр. У центрі працюють різні гуртки, займаючись у яких студенти можуть реалізувати свій творчий потенціал.


ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗУ ЖИТТЯ

Дуже велика увага на факультеті приділяється розвитку фізичної культури та спорту та пропаганді цінностей здорового способу життя.

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024