ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Вступ після школи

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ

КАМПАНІЇ

на 1-й курс
ступеня «Бакалавр»

Денна та заочна

 форма навчання

1

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

 

2

Початок прийому заяв та документів

29 липня

3

Закінчення прийому заяв та документів

 – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди;

 

до 1800  

08 серпня

 – для осіб, які вступають за результатами  НМТ/ЗНО.

до 1800

23 серпня

4

Терміни проведення індивідуальних усних співбесід

з 9 по 16 серпня

5

Оприлюднення рейтингового списку

 – за результатами індивідуальної усної співбесіди, квотою-2 (за державним замовленням):

 

не пізніше 1200

17 серпня

 – за квотою -2 (за державним замовленням):

не пізніше 1200

29 вересня

 – для осіб, які вступають за результатами НМТ/ЗНО:

не пізніше ніж

29 серпня

– для осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

не раніше 1800

02 вересня

6

Виконання вимог до зарахування

 – за результатами індивідуальної усної співбесіди, квотою-2 (за державним замовленням);

до 1000

20 серпня

 

 – за квотою -2 (за державним замовленням);

 

до 1000

30 вересня

 – для осіб, які вступають за результатами НМТ/ЗНО (за державним замовленням).

до 1800

02 вересня

7

Зарахування вступників

 – за результатами індивідуальної усної співбесіди, квотою-2 (за державним замовленням);

 

не пізніше 1500

22 серпня

 – для осіб, які вступають за результатами НМТ/ЗНО (за державним замовленням);

 

05 вересня

– для осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

не пізніше ніж

30 вересня

8

Переведення на вакантні місця державного замовлення

не пізніше ніж

19 вересня

  – за квотою -2

не пізніше 1500

30 вересня

051 Економіка

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

073 Менеджмент

075 Маркетинг

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

275 Транспортні технології

281 Публічне управління та адміністрування

Перелік ДОКУМЕНТів необхідних ДЛЯ ВСТУПУ

на основі Повної загальної середньої освіти:

 • Заява
 • 4 кольорові фото 3х4;
 • 4 копії паспорту (стор. 1, 2, 11), для ID-паспорту копія пластику з обох боків та копія витягу з реєстру/копія довідки з пропискою (Додаток №1) (місце реєстрації обов’язково);
 • 3 копії ідентифікаційного коду;
 • 2 копії посвідчення про приписку до призовної дільниці/військово-обліковий документ;
 • Оригінал та копія атестату з додатком.

(Завірення копій здійснюється у приймальній комісії та в установленому законодавством порядку)

 

Вступ на Бюджет на всі спеціальності:

НМТ 2022 або ЗНО 2019, 2020, 2021

з предметів

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

+ Мотиваційний лист

 

Вступ на Контракт

на спеціальності

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

275 Транспортні технології: Мотиваційний лист

 

Вступ на Контракт

на спеціальності

051 Економіка

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

073 Менеджмент

075 Маркетинг

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології

281 Публічне управління та адміністрування:

 

НМТ 2022 або

ЗНО 2019, 2020, 2021 з предметів

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

+ Мотиваційний лист

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024