ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Наукова діяльність факультету Бізнесу та соціальних комунікацій

У ході наукової роботи держбюджетними тематиками, кафедри виступили з наступними ініціативами:

Кафедра Е та ЦБ:

Тема ДНДР «Економічна стійкість підприємства в умовах кризи, що викликана пандемією COVID-19» (Шифр «ЕСП»), номер державної реєстрації 0120U105596.

В процесі виконання НДР буде досягнуто такі завдання:

  • проведено аналіз стану розвитку та впровадження основних цифрових сервісів в країні під час запровадження загальнонаціонального карантину, викликаного COVID-19 відповідно до основних положень «Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки»;
  • сформульовано основні проблеми та перспективи подальшого впровадження цифрових сервісів;
  • здійснено аналіз впливу пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 на економічну стійкість українських підприємств, що надають цифрові послуги із визначенням негативних і позитивних аспектів;
  • запропоновано теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління економічною стійкістю із визначенням його особливостей для підприємств сфери зв’язку та інформатизації, які функціонують у сучасних кризових умовах, викликаних пандемією COVID-19;
  • наведено методичні основи впровадження соціально-етичного маркетингу для просування найбільш затребуваних цифрових послуг, зокрема, Інтернет-телебачення.

 

Кафедра М та М:

Наукова дослідницька робота на тему «Організація віддаленої роботи підприємства сфери телекомунікацій: теоретичні та практичні засади».

 

Кафедра ПУ та А:

Наукова дослідницька робота на тему «Оцінка ризиків діяльності ЗВО і розробка шляхів та заходів їх запобігання, або мінімізації негативних наслідків їх наступу».

Проведено інформаційний пошук та дослідження у межах розділу “Нові тенденції, виклики та загрози у діяльності закладів вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства” (доц. Кораблінова І.А.) до звіту ІНДР “Оцінка ризиків діяльності ЗВО і розробка способів їх мінімізації” (2020-2021 н.р.).

 

Кафедра ЛП:

Наукова дослідницька робота на тему «Розробка принципів і практики вивчення, викладання та оцінювання рівня володіння іноземними мовами з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти».

 

Детальніше можна ознайомитись тут.

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024