ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Автоматизація та електроніка

Основні види діяльності в галузі автоматизації, електроніки та комп’ютерно-інтегрованих технологій:

  • Дослідження навантажувально-розвантажувальних пристроїв спеціальних автотранспортних засобів
  • Дослідження функціонування чинних регульованих перехресть, психофізіологічних особливостей поведінки водіїв у складних дорожніх ситуаціях
  • Електроніка та комп’ютерна діагностика автомобілів
  • Мікросистемна інформаційно вимірювальна техніка
  • Оптимізація функціонування систем міського пасажирського транспорту
  • Проєктування та програмно-технічна реалізація комп’ютерно-інтегрованих систем автоматизації технологічних процесів
  • Розробка математичних моделей та технологій вимірювання узагальнених нефізичних величин
  • Розробка нових та вдосконалення існуючих методів і засобів вимірювання, метрологічне забезпечення систем автоматизації
  • Синтез та моделювання систем керування технологічних процесів з застосуванням підходів теорії оптимального керування, робастного синтезу, технологій адаптивних систем та штучного інтелекту

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024