ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Історія кафедри економіки та цифрового бізнесу

Кафедра економіки та цифрового бізнесу має цікаву багаторічну історію, її витоки сягають часу впровадження економічних дисциплін у програми підготовки майбутніх інженерів зв’язку Одеського електротехнічного інституту зв’язку. Починаючи з 1940-х років XX століття надання студентам базових економічних знань є невід’ємною частиною повноцінної їх підготовки до майбутньої професійної діяльності. Спочатку економічний фундамент закладали викладачі суспільних наук на одній кафедрі з філософами, істориками, економістами, політологами та ін., згодом у 1954 році був створений окремий структурний підрозділ – кафедра політекономії. З 1967 по 1974 роки викладання економічних дисциплін забезпечували викладачі кафедри політекономії та економіки зв’язку. У середині 70-х років відбулась реорганізація кафедри, було відокремлено кафедру політекономії та кафедру економіки та управління підприємствами зв’язку, яка згодом також була поділена на два структурних підрозділи.

Бурхливий розвиток галузі зв’язку все більше потребував не тільки інженерів, а й фахівців нетехнічних спеціальностей, що й обумовило у 1992 році початок підготовки фахівців економічного та управлінського профілю на новому інженерно-економічному факультеті, який з 2003 року перетворився на Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. Поступово розширювалася структура інституту, понад 100 абітурієнтів щороку обирали спеціальності «Економіка» та «Менеджмент», десятки професорів, доцентів та викладачів, які викладали теоретичні і прикладні економічні дисципліни працювали вже на різних кафедрах. За період більше ніж 30 років професорсько-викладацький склад кафедри економічної теорії, кафедри економіки підприємства та корпоративного управління, кафедри менеджменту та маркетингу, кафедри системного аналізу та управління проектами надали фундаментальну економічну підготовку та розвинули практичні навички для тисяч випускників, які зараз працюють не тільки в Україні, а й далеко за її межами, зокрема представляють сьогодні профільні комітети у Верховній Раді, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерство фінансів, Державну казначейську службу України та інші державні органи, працюють у різних компаніях в різних країнах світу, у фінансових структурах, закладах вищої освіти, наукових установах тощо.

Соціально-економічні і політичні зміни у державі, загострення демографічних проблем і реформування системи вищої освіти, нові технологічні умови організації освітнього процесу, нові тенденції на ринку праці, реорганізація та реалізація нового курсу інноваційного розвитку університету – це ті основні чинники, які сприяли переходу до нової моделі організації підготовки фахівців нетехнічних спеціальностей  у Державному університеті інтелектуальних технологій і зв’язку.

Зміни у галузі зв’язку та інформатизації, яка забезпечує на сьогодні розвиток інфраструктури цифрової економіки, обумовлюють зміни на всіх рівнях економіки, адже більшість економічних суб’єктів обирає шлях цифрової трансформації. Фахівці, які працюють з інформацією та комунікаціями у тій чи іншій формі, стають затребуваними у самих різних напрямах професійної діяльності, тому сьогодні факультет бізнесу та соціальних комунікацій розширює спектр нетехнічних спеціальностей у ДУІТЗ, наразі з’являються нові кафедри і нові актуальні освітні програми. Викладачі економічного профілю – й теоретики, й практики тепер, майже через 50 років, знову разом на одній кафедрі – кафедрі економіки та цифрового бізнесу, яку було утворено у вересні 2021 року під головуванням незмінного завідувача кафедри економіки підприємства та корпоративного управління (раніше кафедри економіки зв’язку), доктора економічних наук, професора Орлова Василя Миколайовича, засновника наукової школи з удосконалення управління у сфері зв’язку та інформатизації.

На сьогодні наукові традиції та досвід педагогічної майстерності викладання теоретичних економічних дисциплін однієї з найстаріших кафедр університету органічно з’єднуються з практико-орієнтованим сучасним науково-методичним фундаментом, який створюють та розвивають викладачі кафедри економіки та цифрового бізнесу для підготовки висококваліфікованих фахівців.

У 2022 році відповідно до нової Стратегії інноваційного розвитку ДУІТЗ розпочато новий етап розвитку кафедри під керівництвом доктора економічних наук, професора Князєвої Олени Альбертівни. Наразі у фокусі уваги є підготовка фахівців за новою освітньою програмою «Цифрова економіка», розробка та реалізація низки проєктів для розвитку наукового та інноваційного потенціалу кафедри, оновлення навчально-методичної бази відповідно до новітніх світових трендів, розширення зовнішніх зв’язків зі стейкхолдерами та ін.

Всі викладачі кафедри економіки та цифрового бізнесу є випускниками нашого університету у різні роки. Зберігаючи науково-педагогічні традиції, які мають фундаментальне значення для розвитку системи підготовки економістів, ми продовжуємо спостерігати за новими тенденціями у світі, одразу впроваджуємо результати наукових досліджень у навчальний процес, розробляємо нові курси, які впливають не тільки на програмні результати навчання здобувачів в університеті, але  також допомагають сформувати орієнтири для особистісного та професійного розвитку молоді.

На плечах титанів науки, або історія виникнення кафедри економіки та цифрового бізнесу

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024