ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Наукова робота кафедри Вищої математики

ІНІЦІАТИВНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА (ІНДР)
кафедри Вищої математики

Назва роботи: Математичні методи дослідження телекомунікаційних систем на базі тензорного аналізу, тензорних сплайнів, сплайн та вейвлетапроксимації.
Мета дослідження: Вибір оптимальних математичних моделей та ефективних методів рішення задач телекомунікацій, які спрямовані на поліпшення параметрів і показників якості телекомунікаційних мереж postNGN та мереж мобільного зв’язку 4G/5G.
Методи дослідження. Теорія зв’язку, теорія телетрафіку, теорія систем, теорія ймовірностей, тензорний аналіз, сплайн-аналіз, вейвлет-аналіз, сплайнапроксимація та вейвлет-апроксимація, сплайна- та вейвлет-екстраполяція.
На вирішення якої проблеми спрямована ІНДР. Рішення задач аналізу й синтезу телекомунікаційних мереж post-NGN та мереж мобільного зв’язку 4G/5G з використанням тензорних методів досліджень, методів сплайн-, вейвлет-апроксимації та екстраполяції. Методи розрахунку характеристик якості функціонування об’єктів мобільних мереж 4G/5G та мереж фіксованого зв’язку post-NGN з використанням теорії телетрафіку. Методи синтезу та відновлення самоподібного трафіку. Методи сплайн- та вейвлет- екстраполяції самоподібного трафіку на базі лінійних, кубічних та кубічних B-сплайн-функцій та вейвлет-функцій. Програмна реалізація
процесів обслуговування самоподібного трафіку в телекомунікаційних мережах post-NGN.

Результати виконання робіт ІНДР.

В результаті виконання вирішуються такі задачі:

  •  визначення перспективних і відповідних сучасному стану розвитку телекомунікацій та математичних моделей та методів;
  • наукове обґрунтування необхідності використання методів сплайн-, вейвлет- апроксимацій та екстраполяцій та тензорних методів при
    дослідженні структурних та функціональних характеристик об’єктів телекомунікаційних мереж post-NGN та мереж мобільного зв’язку 4G/5G;
  • розробка ефективних математичних моделей та методів дослідження об’єктів телекомунікаційних мереж post-NGN та мереж мобільного зв’язку 4G/5G;
  • впровадження в навчальний процес, використання в кваліфікаційних роботах бакалаврів та магістрів сучасних математичних моделей аналізу та синтезу телекомунікаційних мереж post-NGN та мереж мобільного зв’язку 4G/5G;
  • підготовка навчальних посібників та підручників;
  • підготовка на базі проведених досліджень наукових робіт студентів та стартапів;
  • програмна реалізація результатів дослідження

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024