ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Освітні програми ФТР

На сьогодні на факультеті ФТР навчається понад 400 студентів на денній формі та 165 на заочній формі навчання. Підготовка фахівців на факультеті ведеться за 172 спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» за наступними освітніми програмами:

– на першому (бакалаврському) рівні: «Телекомунікації та радіотехніка» та «Безпроводові та медійні технології», термін навчання 3 роки 10 місяців.

 – на другому (магістерському) рівні: освітньо-професійна програма (ОПП) «Телекомунікації та радіотехніка», термін навчання 1 рік 4 місяця; освітньо-наукова програма (ОНП) «Телекомунікації та радіотехніка», термін навчання 1рік 10 місяців; освітньо-професійна програма «Безпроводові та медійні технології, термін навчання 1 рік 4 місяця.

Програми бакалаврської та магістерської підготовки спрямовано на підготовку кваліфікованих фахівців у сфері досліджень, проектування, розробки та генерації нових ідей і продуктів у галузі телекомунікації та радіотехніки.

 Здобувати вищу освіту можливо на іноземній мові (англійській) вже с першого курсу навчання у спеціальній групі.

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024