ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Патенти та розробки кафедри Вищої математики

Патент на корисну модель №133496, Україна, МПК (2019.01) Н03М5/00. Спосіб підвищення технічних характеристик передавання цифрової інформації шляхом оптимізації параметрів сигнальної функції / І.В. Стрелковська, М.М. Балан, А.О. Макоганюк (Україна); заявник і патентовласник Одеська національна академія зв`язку ім. О.С.Попова; заяв. 01.11.2018; опубл.10.04.2019, бюл.№ 7

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024