Х Міжнародна науково-практична конференція

«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»

Х Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»

07.04.2021 відбулось урочисте відкриття Х Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства».

Заступник голови програмного комітету конференції – Коломієць Л.В., проректор з навчальної роботи ДУІТЗ, д. т. н., професор.

Голова організаційного комітету – Захарченко Л.А., декан факультету Б та СК ДУІТЗ, к. е. н., проф.
Конференція працювала за 6 секціями:
Секція 1: «Сучасні тенденції та особливості розвитку економіки у світі та Україні: теорія, методологія, практика». Голова секції: д. е. н., проф. зав. каф ЕТ та УП Гранатуров В.М.
Модератор секції – к. е. н., доц. каф. ЕТ та УП ДУІТЗ Кораблінова І.А.
Секція 2: «Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства». Голова секції: д.е.н., доц. зав. каф. М та М Станкевич І.В.
Модератор секції – к. ф. н., доц., в. о. доц. каф. М та М, відповідальна за наукову роботу Ф Б та СК ДУІТЗ Бондаренко О.М.
Секція 3: «Економіка підприємства: формування економічного потенціалу підприємства в умовах побудови інформаційного суспільства». Голова секції: д. е. н., зав. каф ЕП та КУ проф. Орлов В.М.
Модератор секції – викл. каф. ЕП та КУ ДУІТЗ Банкет Н.В.
Секція 4: «Політичне та соціальне управління в інформаційному суспільстві». Голова секції: д. ф. н., проф. зав. каф ФП та П Пальчинська М. В.
Модератор секції – к. соц. н., ст. викл., Ф Б та СК ДУІТЗ Кондратьєва Н.О.
Секція 5: «Інфокомунікації як сектор економічного розвитку». Голова секції: д. т. н., проф., директор ННІ ІКПІ Стрелковська І. В.
Модератор секції – к. ф. н., доц., в .о. доц. каф. МЗ, відповідальна за наукову роботу ННІ ІКПІ ДУІТЗ Цира О. В.
6 Секція «Удосконалення систем управління шляхом впровадження комп’ютерно-інтегрованих технологій». Голова секції – к.т.н., доц., зав. каф. КІТП і В Флейта Ю. В.
Модератор секції – відповідальна за практичну підготовку каф. КІТП і В Марколенко Т.Д.
У пленарному засіданні взяли участь понад 75 учасників. На секціях конференції заслухано понад 50 доповідей.
З вітальною промовою виступили:
голова організаційного комітету – к. е. н., проф., декан факультету Б та СК ДУІТЗ Захарченко Лоліта Анатоліївна;
голова 3 секції – д. е. н., проф., зав. каф. ЕП та КУ ДУІТЗ Орлов Василь Миколайович;
голова 1 секції – д. е .н., проф., зав. каф. ЕТ та УП ДУІТЗ Гранатуров Володимир Михайлович;
голова 4 секції – д. ф. н., проф., зав. каф ФП та П ДУІТЗ Пальчинська Мар’яна Вікторівна.

Х Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»Х Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»Х Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»

 

Свіжі новини

[/vc_column_text]

slider-3.jpg

Важливі новини 7квітня 2021

slider-3.jpg

Важливі новини 7квітня 2021

slider-3.jpg

Важливі новини 7квітня 2021

[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]