ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Спеціалізована вчена рада Д 41.113.02

Затверджена наказом МОН України від 10.10.2022 № 891
Термін повноважень ради:10.10.2022 р. – 09.10.2025 р.

Спеціальності:
08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Голова ради: д.е.н., доц. Танащук Катерина Олександрівна
Заступник голови: д.е.н, проф. Чукурна Олена Павлівна
Вчений секретар: д.е.н, проф. Князєва Олена Альбертівна

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024