ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Виховна робота ФТР

Виховна робота на факультеті виділена, як один з пріоритетних напрямів діяльності та є невід’ємною частиною процесу підготовки спеціалістів. Тому до завдань факультету входить, підготовка не тільки професіонала, а й духовно-багатої особистості, патріота та громадянина своєї країни, здатного до самореалізації, самовиховання, самоосвіти, самонавчання.     

Метою виховного процесу є гармонійний розвиток особистості студента, майбутнього спеціаліста, формування в нього потреби в інтелектуальному, моральному та фізичному розвитку, створення умов формування кожного студента соціальноціннісних якостей, поглядів, переконань.

Основними задачами виховної роботи є:

– розвиток та вдосконалення системи студентського самоврядування у універсітеті;

 – виховання патріотизму та громадянської відповідальності;

 – розвиток науково-професійних здібностей студентів;

 – духовно-моральне та естетичне виховання;

 – виявлення творчого потенціалу та самостійності, здібності до успішної адаптації у суспільстві;

  – виховання правової культури, поваги до закону, норм колективного життя;

  – створення умов для формування здорового способу життя та фізичного виховання.

Важливим аспектом виховної діяльності є цивільно-патріотичне та духовно-моральне виховання студентів. Постійно поповнюється експозиція музею ДУІТЗ. На стендах та в вітринах музею представлені матеріали, що відображають славну історію університета, його факультетів та кафедр – всі види їх діяльності: навчальну, наукову, виховну; міжнародні зв’язки, спорт, студентське життя.

Подальший розвиток набуло студентського самоврядування. Ініціатива та самостійність студентів в організації різних заходів дають їм можливість набувати навичок керівника та розвивати організаційні здібності. Студентське самоврядування в університеті – елемент загальної системи навчально-виховного процесу, що дозволяє студентам брати участь у управлінні університетом та організації своєї життєдіяльності в ньому через колегіальні органи самоврядування різних рівнів та напрямів.

Велика увага приділяється естетичному вихованню студентів. Реалізація цього завдання покладається на Гумунітарний центр. У центрі працюють різні гуртки, займаючись у яких студенти можуть реалізувати свій творчий потенціал.

Пропаганда цінностей здорового способу життя, розвиток фізичної культури та спорту є також важливою складовою виховної роботи.

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024