ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Робота Стаса Житара зайняла перше місце на Міжнародної науково-практичній конференції «Цифрова економіка: нова архітектоніка бізнесу і трансформація компетенцій»

 

Студент другого (магістерського) рівня спеціальності 073 “Менеджмент” факультету бізнесу та соціальних комунікацій ДУІТЗ Стас Житар зайняв перше місце у конкурсі студентських робіт з менеджменту, який проходив в рамках Міжнародної науково-практичній конференції «Цифрова економіка: нова архітектоніка бізнесу і трансформація компетенцій». Науковий захід був присвячений 50-річчю економічного факультету Карагандинського університету імені академіка О.О. Букетова.
Також лист подяки за виховання молодих вчених отримала декан факультету бізнесу та соціальних комунікацій, д.е.н., професор Олена Чукурна. «Це ще одне підтвердження високого рівня підготовки студентів у нашому виші. Наші вихованці гідно презентують університет та Україну на міжнародному рівні», – відзначила Олена Павлівна.
Головною метою конференції було проведення аналізу сучасних тенденцій побудови ефективних маркетингових комунікацій, розробка нових бізнес-моделей, впровадження інноваційних технологій, а також створення майданчика для просування передових ідей вчених, самореалізації молодих дослідників у науковій сфері.
В роботі конференції взяли участь вчені, науковці, науково-дослідних установ, викладачі, представники бізнес-структур, молоді вчені, докторанти, магістранти та студенти, а також інші зацікавлені особи.
Слід зазначити, що на підставі угоди про міжнародне співробітництво між Державним університетом інтелектуальних технологій і зв’язку та Карагандинським державним університетом ім. Е.О. Букетова запроваджено академічну мобільність між студентами наших вишів протягом осіннього семестру 2022-2023 навчального року. Наші студенти вивчають дисципліни «Електронні гроші та платіжні системи» та «Бізнес-планування інвестиційних проектів». В свою чергу, казахстанські студенти обрали для вивчення протягом осіннього семестру дисципліну «Електроніка та електротехніка».

 

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024