ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Запрошуємо до участі у 78-й науково-технічній конференції

Державний університет інтелектуальних технологій і звʼязку запрошує взяти участь у 78-й науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, що відбудеться 21-22 листопада 2023 р.

Тематика конференції охоплює такі напрями:

Секція 1. Електронні комунікації та радіотехніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

Секція 2. Інформаційні технології, кібербезпека та захист інформації;

Секція 3. Електроніка, інформаційно-вимірювальні технології, транспорт і логістика;

Секція 4. Соціальні науки та журналістика: економіка, міжнародні відносини, психологія, соціологія, журналістика;

Секція 5. Бізнес-управління та право: менеджмент, маркетинг, публічне управління та адміністрування, право.

Робочі мови конференції: українська, англійська.
Форма участі – дистанційна.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
До 18 листопада 2023 р. (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:

Заповнити форму участі можна за посиланнями:

Секція 1. https://forms.gle/sB8EXiVBexAfE4y17

Секція 2. https://forms.gle/kYedixxTT34LbFDH7

Секція 3. https://forms.gle/Cf9NRY4hBhE2Lmri8

Секція 4. https://forms.gle/qaKSu4rj15yf79GD8

Секція 5. https://forms.gle/qaKSu4rj15yf79GD8

1. До форми для реєстрації учасників конференції прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_назва.doc).
2. Після проведення конференції, протягом місяця відбудеться розсилання та публікація матеріалів конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Тези мають бути підготовлені українською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 3 сторінок тексту.
• Документ формату .doc або .docx
•Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
• Абзацні відступи: 1,25 см
• Колонтитули–верхній і нижній: 1,25см
• Міжрядковий інтервал: 1,5
• Шрифт: Times New Roman, розмір: 12
• Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 10 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
• Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 10, інтервал – 1.
•Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
• Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024