ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Student’s TALK: Студенти факультету ІТК взяли участь у колоквіумі Challenges to the Energy System of Ukraine

Student’s TALK

20-21 грудня 2023 р.

кафедра лінгводидактики та іноземних мов ДУІТЗ

На колоквіумі Challenges to the Energy System of Ukraine («Виклики енергетичній системі України»)  студенти 1-го курсу бакалаврату – майбутні фахівці з інформаційно-програмного забезпечення – продемонстрували не тільки уміння формулювати та висловлювати свої думки англійською мовою, але й впевнену громадянську позицію, розуміння викликів, що стоять перед українською економікою, і бачення своєї ролі в післявоєнному відродженні країни.

Шалені атаки російського агресора на енергосистему України не залишають сумнівів щодо критичної необхідності забезпечення енергонезалежності країни. Початок перемовин щодо вступу до Європейського союзу є гарантією отримання міжнародної допомоги з впровадження кращих практик та технології у сфері енергетики, переходу на Європейську платформу енергосистем Smart grid.

Оскільки важливими аспектами Smart grid є електронне керування параметрами електроенергії,  її виробництвом і розподілом, суттєво збільшується потреба в професійних кадрах у галузі інформаційних технологій, які зможуть працювати в команді з нашими європейськими партнерами. Можна із впевненістю казати, що саме такими фахівцями в різноманітних галузях української економіки стануть в недалекому майбутньому студенти нашого університету.

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024