ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Лабораторія якості освіти ДУІТЗ запрошує на навчання

Програма: Система внутрішнього забезпечення якості освіти для працівників та здобувачів освіти ДУІТЗ

Запровадження внутрішньої системи забезпечення якості в ДУІТЗ ґрунтується на відповідних нормативно-правових актах (Закон України «Про вищу освіту», «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти», «Рекомендації для покращення якості вищої освіти в Україні» тощо), спирається на унікальну внутрішню культуру ДУІТЗ, його місію, традиції, відповідну політику якості, взаємоповагу та довіру між усіма членами університетської спільноти.

Мета діяльності лабораторії якості освіти полягає в реалізації стратегічних цілей розвитку Університету щодо підвищення якості вищої освіти й якості освітньої діяльності, встановлення відповідності діяльності Університету потребам суспільства та ринку праці у фахівцях наявного спектру спеціальностей.

Впевнено стверджуємо, що сьогодні ДУІТЗ здатний:

  • підвищувати якість освітніх послуг і забезпечувати довіру до результатів навчання;
  • отримувати постійний зворотний зв’язок від учасників освітнього процесу щодо якості освіти, вчасно реагувати на ризики;
  • постійно вдосконалювати освітнє середовище, систему оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічну діяльність, управлінські процеси;
  • забезпечити прозорість діяльності університету та готовність до змін в інтересах внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів.

Контакти:
Телефони: +380984427734+380952595083
Пошта: potorak@ukr.neteql@suitt.edu.ua
Адреса: 65023, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1, каб. № 310

Запрошуємо на навчання!

Детальніше про завдання та функції лабораторії за посиланням. 

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024