ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в ДУІТЗ


Запровадження внутрішньої системи забезпечення якості в ДУІТЗ ґрунтується на відповідних нормативно правових актах (ЗУ «Про вищу освіту», «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти», «Рекомендації для покращення якості вищої освіти в Украйні» і т. ін.), спирається на унікальну внутрішню культуру ДУІТЗ, його місію, традиції, відповідну політику якості, взаємоповагу і довіру між усіма членами університетської спільноти.
Впевнено стверджуємо, що сьогодні ДУІТЗ здатний:

  • підвищувати якість освітніх послуг і забезпечувати довіру до результатів навчання;
  • отримувати постійний зворотний зв’язок від учасників освітнього процесу щодо якості освіти, вчасно реагувати на ризики;
  • постійно вдосконалювати освітнє середовище, систему оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічну діяльність, управлінські процеси;
  • забезпечити прозорість діяльності університету і готовність до змін в інтересах внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів.

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024