ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Кафедра економіки та цифрового бізнесу

професор, доктор економічних наук Князєва Олена Альбертівна

ВІТАЄМО ВАС НА СТОРІНЦІ КАФЕДРИ
ЕКОНОМІКИ ТА ЦИФРОВОГО БІЗНЕСУ!

Кафедра економіки та цифрового бізнесу забезпечує підготовку фахівців за новими освітньо-професійними програмами бакалавра та магістра за спеціальністю 051 «Економіка»: «Цифрова економіка» та «Економіка підприємства». Для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти забезпечуємо навчання за освітньо-науковою програмою «Економіка». 

Викладачі кафедри також викладають навчальні дисципліни з економіки у межах інших освітніх програм на всіх факультетах університету. На сьогодні на кафедрі працюють 2 доктора наук із вченим званням професора, 4 кандидати наук з вченим званням доцента, 1 старший викладач, які регулярно підвищують кваліфікацію, розроблюють нові курси, оновлюють навчально-методичне забезпечення дисциплін, публікують результати наукових досліджень у монографіях, у фахових виданнях, які включено у міжнародні наукометричні бази даних, беруть участь у міжнародних конференціях та семінарах. На кафедрі за освітньо-науковою програмою «Економіка» зараз проходять підготовку 6 аспірантів.
Місія кафедри – забезпечити практико-орієнтовану підготовку й перепідготовку висококваліфікованих фахівців державних та бізнес-структур, які працюють в умовах цифрових трансформацій, через розкриття творчого потенціалу здобувачів, надання ціннісно-професійних орієнтирів та формування необхідного теоретико-методологічного фундаменту вищої економічної освіти.
Наша діяльність покликана допомогти здобувачам не лише вчитися, але й незалежно думати, запитувати, робити самостійні кроки для власного розвитку та становлення як фахівця, а також для реалізації важливих державних та бізнес-проектів, спрямованих на відновлення економіки та забезпечення добробуту населення.

Чекаємо на вас, дорогі абітурієнти! Обирайте найкраще! 

З повагою, завідувачка кафедри економіки та цифрового бізнесу,
професор, доктор економічних наук,
старший дослідник зі спеціальності 051 Економіка
КНЯЗЄВА Олена Альбертівна

edb@suitt.edu.ua

3 поверх, ауд. 327

Про кафедру

  • Навчально-методична
  • Наукова
  • Організаційна

Новини

Галерея

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024