ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Кафедра метрології, якості та стандартизації

«Це усвідомлений вибір для тих, хто хоче стати затребуваним професіоналом найвищого рівня, адже будь яке виробництво, підприємство, що виробляє продукцію, або державна служба, яка пропонує послугу, не обходиться без контролю якості своєї діяльності» – так говорить завідувачка кафедри кандидат технічних наук, доцент Габер Антоніна Анатоліївна.

Кафедра забезпечує викладання фундаментальних інженерних (технічних) дисциплін і готує фахівців із забезпечення якості продукції та послуг, метрологічного забезпечення, державного нагляду та стандартизації, сертифікації та оцінки відповідностї. Здобувачі вищої освіти можуть навчатися за денною або заочною формою за наступними ОПП та  спеціальностями:

  • Освітня програма «Державний нагляд, метрологія та міжнародна стандартизація» за спеціальністю 175(152) Інформаційно-вимірювальні технології,  для першого (бакалаврського) рівня;
  • Освітня програма «Інженерія якості» спеціальності 175(152) Інформаційно-вимірювальні технології, для другого (магістерського) рівня;
  • Освітня програма «Освітні вимірювання»  за спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, для другого (магістерського) рівня

+38(048)705-03-49

mm@suitt.edu.ua

3 поверх, ауд. 301

Про кафедру

  • Участь у заходах
  • Науково-дослідна робота
  • Науково-дослідна робота студентів
  • Патенти та розробки

Новини

Галерея

Партнери

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Адреса:

65023, м.Одеса

вул. Кузнечна, 1

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку © 2024