ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку (ДУІТЗ) створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 1042-р від 19.08.2020 шляхом реорганізації Одеської національної академії зв’язку (ОНАЗ) імені О.С. Попова і Одеської державної академії технічного регулювання та якості (ОДАТРЯ).

Освітні програми ОНАЗ ім. О.С. Попова:

ОПП – 051. Економіка – бакалаврський рівень ВО

ОПП – 051. Економіка – магістерський рівень ВО

ОПП – 054 Соціологія – бакалаврський рівень ВО

ОПП – 054 Соціологія – магістерський рівень ВО

ОПП – 061 Журналістика – бакалаврський рівень ВО

ОПП – 073. Менеджмент – бакалаврський рівень ВО

ОПП – 073. Менеджмент – магістерський рівень ВО

ОПП – 121. Інженерія програмного забезпечення – бакалаврський рівень ВО

ОПП – 121. Інженерія програмного забезпечення – магістерський рівень ВО

ОПП – 121. Інженерія програмного забезпечення – магістерський рівень ВО(2020 р.)

ОНП – 121. Інженерія програмного забезпечення – магістерський рівень ВО

ОПП – 122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології – бакалаврський рівень ВО

ОПП – 125. Кібербезпека – бакалаврський рівень ВО

ОПП – 125. Кібербезпека – магістерський рівень ВО

ОНП – 125. Кібербезпека – магістерський рівень ВО (2 роки)

ОПП – 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – бакалаврський рівень ВО

ОПП – 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – магістерський рівень ВО

ОПП – 172. Телекомунікації та радіотехніка – бакалаврский рівень ВО(радіотехніка)

ОПП – 172. Телекомунікації та радіотехніка – магістерский рівень ВО

ОНП – 172. Телекомунікації та радіотехніка – магістерский рівень ВО

Для докторів філософії:

ОНП – 051. Економіка – для докторів філософії

ОНП – 125. Кібербезпека – для докторів філософії

ОНП – 151. Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології – для докторів філософії

ОНП – 172. Телекомунікації та радіотехніка – для докторів філософії

Перелік освітніх компонентів ОП – 051. Економіка – магістерський рівень ВО

Перелік освітніх компонентів ОП – 054 Соціологія бакалаврський рівень

Перелік освітніх компонентів ОП – 054 Соціологія магістерський рівень

Перелік освітніх компонентів ОП – 061 Журналістика бакалаврський рівень

Перелік освітніх компонентів ОП – 073. Менеджмент – магістерський рівень ВО

Перелік освітніх компонентів ОП – 122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології – бакалаврський рівень ВО

Перелік освітніх компонентів ОП – 125. Кібербезпека – магістерський рівень

Перелік освітніх компонентів ОП – 125. Кібербезпека – бакалаврський рівень

Перелік освітніх компонентів ОП – 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – бакалаврський рівень

Перелік освітніх компонентів ОПП – 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – магістерський рівень

Перелік освітніх компонентів ОПП – 172. Телекомунікації та радіотехніка – магістерский рівень ВО

Перелік освітніх компонентів ОНП – 172. Телекомунікації та радіотехніка – магістерский рівень ВО

Освітні програми ОДАТРЯ:

011 Освітні вимірювання (другий рівень вищої освіти)

051 Економіка та управління готельно-ресторанного бізнесу (перший рівень вищої освіти)

073 Транспортний менеджмент і логістика (другий рівень вищої освіти)

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології (перший рівень вищої освіти)

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології (другий рівень вищої освіти)

152 Державний нагляд, метрологія та міжнародна стандартизація (перший рівень вищої освіти)

152 Метрологія, стандартизація та сертифікація (перший рівень вищої освіти)

152 Інженерія якості (другий рівень вищої освіти)

152 Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції (другий рівень вищої освіти)

153 Мікросистемна інформаційно-вимірювальна техніка (перший рівень вищої освіти)

171 Електроніка та комп`ютерна діагностика автомобілів (перший рівень вищої освіти)

171 Електроніка (другий рівень вищої освіти)

275 Транспортні технології на автомобільному транспорті (перший рівень вищої освіти)